A spontán - tulajdonképpen a Kollégák facebookos ügyvédcsoportján belüli - kezdeményezés alapján megvalósuló program jól illik abba a folyamatba, amely a BÜK 2018-as tisztújítási procedúrájában egy teljesen új, korábban nem gyakorolt új jelenség. Nevezetesen: a legkülönbözőbb posztra jelentkező, majd kellő támogatottság birtokában jelöltté is váló ügyvédek - a BÜK által felkínált hasonló felületek mellett - sorra igénybe vették a korszerű informatikai eszközöket (internetes közösségi oldalakat, internetes honlapokat, e-mail körlevelket, video-kisfilmeket) önmaguk, illetve - már évekkel ezelőtt létrejött önkéntes ügyvédi érdekvédelmi csoportosulások támogatottjaiként - programjaik bemutatására.

Ezt újabban különböző kampányrendezvények is kiegészítették az elmúlt napokban, illetve kiegészítik a közeli napokban, amikor is egy-egy fővárosi étteremben kötetlen, kifejezetten jó hangulatú, kollégiális, baráti beszélgetésen mutatkoznak be személyesen is a jelöltek a BÜK érdeklődő, potenciális szavazó tagsága előtt.

Ez a sorozat csúcsosodik ki - a BÜK történetében ilyen még nem volt - az elnökjelöltek november 13-i, keddi nyilvános vitájában, ahol bemutatkozásuk és terveik ismertetése mellett lehetőség lesz arra is, hogy a hallgatóság kérdéseire válaszoljanak.

A BÜK tisztújításán szereplő két elnökjelölt, amint már ismeretes:

• Dr. Német Zsolt ügyvéd, a kamarában eddig még nem töltött be választott tisztséget, a Kollégák a XXI. század ügyvédségéért (K21) nevű ügyvédi csoportosulás elnökeként vált szélesebb körben is közismertté a közelmúltban. A vele készített Ügyvédfórum-interjú ide kattintva, Változást végre! című programjának ismertetése pedig ide kattintva olvasható.


Dr. Tóth M. Gábor ügyvéd már hosszú évek óta tagja a BÜK vezető testületeinek, elnökségének s a fegyelmi bizottságnak, s aki megnyilatkozásaiból következtethetően a kamara egész közösségét tekinti "érdekvédelmi csoportjának". A vele készített Ügyvédfórum-interjú ide kattintva, Erősebb kamaráért, mindenkivel! című programjának ismertetése pedig ide kattintva olvasható

Az eddigi internetes felületen zajló és a személyes találkozások szintjén végbement eszmecserék, viták, beszélgetések - ellentétben az előző ciklus tisztújítási periódusában tapasztaltaktól - mentesek voltak bármiféle negatív felhangtól. Noha kritikák természetesen elhangzottak s feltehetően még el is fognak hangozni a kamarát illetően, a hangsúly inkább a tapasztalatok összegzésére, a BÜK önkormányzatiságának megőrzésére, érdekvédelmi, továbbképzési és szociális tevékenység fejlesztésére, illetve a benne tömörült tagság szakmai és egzisztenciális jövőjének fejlesztésére, biztonságossá tételére tevődött.