Hét fő pontban foglalja össze dr. Németh Zsolt, a BÜK egyik elnökjelöltje (képünkön) azokat a tennivalókat, amelyeket programként a BÜK feladatául jelölt meg a jövőre nézve. A terjedelmes dokumentumot az alábbiakban vázlatosan adjuk közre. A teljes programszöveg ide kattintva olvasható.

1. Hogy legyen munkánk…

 • • az ügyvédek is szerkeszthessenek közhiteles és ehhez kapcsolódó végrehajtható közokiratokat,
 • • kidolgozzuk az ilyen típusú okiratok szerkesztéséhez szükséges feltételrendszert,
 • • fellépünk a kontárok, ingatlanközvetítők, biztosítási ügyintézők által végzett ügyvédi tevékenységekkel szemben,
 • • megvizsgáljuk azokat a területeket, ahol kötelező ügyvédi közreműködést lehet bevezetni.

2. Hogy a munkánkért méltó díjazásban részesüljünk…

 • • az ügyvédi minimum munkadíjak megállapításra kerülhessenek a Kamara által,
 • amíg a fenti munka folyamatban van, a Kamara a jogkereső állampolgárok részére kiad egy ajánlást, amely a javasolt minimális ügyvédi díjakat tartalmazza,
 • lobbizunk a sikerdíj jelenlegi, ügyvédek számára hátrányos szabályozásának eltörlése érdekében,
 • erőteljesen küzdünk az ügyvédi díjazást megállapító jogszabályok módosítása érdekében, hogy a jelenlegi megalázóan alacsony összegek helyett az ügyvédi munkát megfelelő módon elismerő díjak kerüljenek megállapításra.

3. Hogy a munkánkat megfelelő körülmények között végezhessük…

 • felülvizsgáljuk az ügyvédeket érintő és szinte ellehetetlenítő bürokratikus szabályokat,
 • a XXI. századi igényeknek megfelelő ügyintézés (e-ügyintézés) elsajátítása érdekében biztosítjuk a Kamara segítségét,
 • a jelenleginél is nagyobb súlyt fektetünk a szakmai oktatásra,a kamarai tagok részére az e-ügyintézéshez szükséges infrastruktúra megteremtése (géppark, megfelelő szoftverek beszerzése) érdekében, jelentős árkedvezmény eléréséért pályáztatunk szolgáltatókat,
 • a három évnél fiatalabb gyermeket nevelő női kollégák részére tagdíjmérséklést nyújtunk,
 • a Kamara mintaszabályzatokat bocsát tagjai rendelkezésére minden olyan kérdésben, ahol ilyen szabályzatra jogszabályi kötelezettség miatt szükség van,
 • létrehozunk egy kizárólag kamarai tagok által használható tudásbázist, amelynek használata meggyorsítja és megkönnyíti az ügyvédi tevékenységet,
 • modern, jól kereshető, kibővített ügyvédi szaknévsorral rendelkező honlapot hozunk létre, amely szolgáltatásokat is ingyenesen bocsát a kamarai tagok rendelkezésére, az “e-ümk”-t szintén integráljuk a honlapra,
 • a Kamara olcsó rezsijű, felszerelt irodákat bocsát az arra rászoruló kollégák rendelkezésére legfeljebb egy éves időtartamra,
 • biztosítási szakemberek bevonásával korszerű, az ügyvédi munkához igazodó biztosítási konstrukciókat dolgozunk ki,
 • a Kamara gazdálkodásának racionalizálásával lehetőséget teremtünk a tagdíjcsökkentésre,
 • lobbizással megszüntetjük az ügyvédi korlátlan felelősséget.

4. Hogy beleszólásunk legyen a munkánkat érintő jogi környezetbe…

 • állandó lobbistát bízunk meg az ügyvédséget vagy az ügyvédi munkát közvetlenül érintő törvényjavaslatok, jogszabályok tartalmának a gyakorlatnak megfelelő befolyásolása érdekében,
 • azonnal kezdeményezzük a Budapesti Ügyvédi Kamara felvételét az Országgyűlés Hivatala által az országos érdekképviseleti és civil szervezetekről vezetett részletes jegyzékre, ezzel hivatalos mederbe tereljük a jelenlegi ad hoc jellegű, a tagság számra átláthatatlan jogszabály-véleményezési gyakorlatot.

5. Hogy emeljük az ügyvédség társadalmi megbecsültségének szintjét…

 • az ügyvédi tevékenység népszerűsítése érdekében felvilágosító kampányt indítunk, honlapokat működtetünk, kiadványokat készíttetünk a jogkereső állampolgárok megfelelő tájékoztatása érdekében,
 • a kamarai tagság részvételével a társadalom számára megfelelően kommunikált jótékonysági gyűjtéseket, eseményeket rendezünk,
 • támogatjuk az ügyvédek által végzett társadalmi tevékenységeket (pl. színjátszókör, zenei események, írás stb.),
 • támogatjuk az ügyvédséggel kapcsolatos, ügyvédeket bemutató (pozitív PR) produkciókat (pl. film, színház, zenei művek),
 • lobbizunk a MÜK (BÜK) mellett működő állandó választottbíróság felállítása érdekében; amennyiben ez nem lehetséges, úgy intézményesítjük a BÜK mellett működő eseti választottbíróságot: egységes szabályzatot és állandó (a kamara tagjaiból álló) bírói névsort alakítunk ki, ...
 • intézményesített, rendszeres kapcsolattartási formákat alakítunk ki az ügyvédség munkájával közvetlen kapcsolatban álló állami szervek vezetőivel a hathatós és gyors jelzés és intézkedés kérése érdekében; e szervekkel a nem hivatalos kapcsolatokat is szorosabbá tesszük,
 • ingyenes kamarai jogsegélyszolgálatot kívánunk működtetni a kartársak, családtagjaik, valamint bármely állampolgár részére...

6. Hogy a fegyelmező Kamara helyett a nyílt, szolgáltató Kamara időszaka következzen…

 • meg kívánjuk változtatni a kötelezettségek és a hatósági tónus megtestesítését a Kamara és a tagság közti kommunikációban.

7. Saját házunk táján is rendet kell teremteni

 • megvizsgáljuk a kamarai tagokkal kapcsolatos ügytípusokat, és a lehető leglogikusabb és legkevésbé bürokratikus megoldások alkalmazásával egyszerűsítjük a tagság feladatait,
 • a kamarai ügyintézők számára világossá tesszük, hogy a kamarai tag ügyvéd az a személy, akinek ő a munkáját köszönheti, és ennek megfelelő kommunikációt várunk el valamennyiüktől,
 • megszüntetjük a pazarló kamarai gazdálkodást,
 • a Kamarát ismét élhető, kellemes, ügyvédbarát hellyé tesszük („nem a tagság van a Kamaráért, hanem a Kamara van őértük"),
 • az elnökségnek, és az egyes bizottságoknak az első feladata lesz saját ügyrendjük megalkotása,
 • valamennyi elnökségi és bizottsági ülés nyilvános lesz a kamarai tagok számára (a személyiségi jogok és az adatvédelem által megkövetelt korlátozások figyelembevételével) a személyes jelenlét biztosításával, vagy online közvetítésekkel,
 • az elnökségi és bizottsági jegyzőkönyvek nyolc munkanap elteltével a kamarai honlapon megtalálhatók lesznek,
 • előkészítjük és megvalósítjuk az elektronikus szavazás rendszerét (a jogtanácsosok számára a kamara ezt már megtette…), amelynek segítségével jóval nagyobb részvételt érhetünk el a Kamaránkat érintő döntésekkel kapcsolatban,
 • az etikai kérdésekre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetünk, ne legyenek kamarai tagok között etikátlan megnyilvánulások, szükség esetén mediációs csatornákat alakítunk ki az ilyen jellegű ügyek kezelésére,
 • az érdekvédelemmel kapcsolatos kérdések gyors megoldása érdekében kamarai forródrótot működtetünk, amely közvetlenül az elnökségen belül felállításra kerülő érdekvédelmi munkabizottsághoz lesz bekötve.

Fotó: K21