2019 március

Az ügyvédi kamarai önállóság újabb megerősítése - dr. Bánáti János MÜK-elnök nyilatkozata

Rendkívüli módon megerősíti az ügyvédi kamarai önkormányzatiságot egy újabb bírósági határozat, ami ugyanakkor fokozott felelősséget ró a kamarai szervekre meghozandó határozataiknak megalapozott és törvényes volta tekintetében - szögezte le március...

A jog és az igazságosság egymásra van utalva - hangsúlyozta dr. Darák Péter, a Kúria elnöke

A jog és az igazságosság problémájáról szólva dr.Darák Péter, a Kúria elnöke egy kaposvári szakmai konferencián, amelynek központi témája a "Jogállam- jó állam" volt, úgy vélekedett, hogy a kettő egymásra...

A jogállam forrása és célja egy és ugyanaz: a társadalmi közösség - Dr. Fábián Adrián elemzése

A jogállam nem attól jogállam, hogy nem történnek kimutatható jogsértések. A jogállam attól jogállam, hogy a jogsértéseket el nem tűri, és saját intézményeit pedig elsősorban arra használja, hogy a jogsértéseket...

A bíróságok tevékenységükkel alakítják a jogot és ezáltal az állam működését - dr. Handó Tünde elemzése szerint

Hamis minden oly megközelítés, amely a hatalmi ágakat - a törvényhozás, a végrehajtást és az igazságszolgáltatást - egymással szembe próbálja állítani, s amely a bírói hatalmat a kormányzattal, a törvényhozással...

Alkotmányos és nemzeti szuverenitás mindenek (EU) felett - Az AB a kormány stratégiai szövetségese - Dr. Stumpf István AB-bíra álláspontja

Az alkotmányos identitásnak, szuverenitásnak kell, hogy legyen egy érinthetetlen magja, amelyet nem sérthet az Európai Unió döntési rendszere sem. Ennek a magnak a napjainkban is zajló kimunkálása elsődlegesen az alkotmánybíróságok...

Az EU trójai falova az Európai ügyészség - Dr. Polt Péter legfőbb ügyész értékelése

Az Európai Unió és tagállamai jog ütközéséről, az új Európai ügyészség jogállami dilemmáiról beszélt dr. Polt Péter legfőbb ügyész egy kaposvári szakmai rendezvényen, amelynek a központi témáját ekként adták meg...

Alkotmánybírósághoz fordult az ombudsman az OBT működésével kapcsolatban

Az alapvető jogok biztosa az Alkotmánybírósághoz fordult az Országos Bírói Tanács (OBT) működését érintő alkotmányjogi probléma megoldásáért - közölte az MTI-vel az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala....

A magyar ügyvédség véleményét is kéri a CCBE március 28-ig - Az európai bírák függetlenségéről készítenek kérdőíves felmérést

Az európai bírák függetlenségéről kétévente végez felmérést az Bírói Tanácsok Európai Hálózata (ENCJ). Ez ügyben idén is egy kérdőívvel fordultak a bírákhoz. Mivel a szervezet bizonyos abban, hogy az ügyvédeknek...

Indokolatlanul negatív hangvételű sajtóközleményt adott ki a Velencei Bizottság - az IM szerint

Az Igazságügyi Minisztérium (IM) üdvözli, hogy az Európa Tanács (ET) égisze alatt működő Velencei Bizottság jelentése a magyar közigazgatási bírósági törvényekről leszögezi: "a törvénymódosító javaslat elfogadása esetén kritikáinak egy része...

A közigazgatási bírósági rendszer sikere az egész igazságszolgáltatás érdeke - Az OBH elnökének értékelése

A történelmi hagyományainkhoz való visszatérést jelentő új struktúrában a közigazgatási bíróságok elkülönülnek a bírósági rendszertől: létrejön a Közigazgatási Felsőbíróság és nyolc közigazgatási törvényszék, utóbbiak közül az egyik Debrecenben fog működnimondta...

Copyright 2020 Panpress Kft.