Nyitóelőadásában a Kúria elnöke öt olyan kúriai ügyet ismertetett, amelyek a környezeti felelősség tárgykörét érintették. Dr. Darák Péter kiemelte az eljárások során készített megalapozott szakértői vélemények fontosságát, ugyanis az ítéletek döntő többsége ezekre a szakmai anyagokra támaszkodik. A legfelsőbb bírói fórum vezetője előadása végén elmondta, hogy francia kezdeményezésre a Kúria részt vesz egy Globális Környezetvédelmi Megállapodás kidolgozásában. A 150 fős környezetvédelmi szakértői hálózat célja a környezetvédelmi jogi alapelvek összegzése.

Az alapvető jogok biztosának a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettese, a jövő nemzedékek szószólója beszédében a környezeti károk megelőzésének fontosságára hívta fel a figyelmet. Bándi Gyula szerint nem csak a környezeti felelősségről szóló irányelv célja a prevenció, a környezetet használók és a jogalkalmazók is szerepet játszanak a megelőzésben, illetve a károk enyhítésében, összhangban az Alaptörvény P) cikkével. Kiemelte a mihamarabbi és hatásos hatósági fellépésnek, a felelősség gyors megállapításának, illetve a megfelelő szankciók kiszabásának szükségességét is.

A környezetszennyezést érintő ügyek elhúzódásának problémájára világított rá dr. Tóth Kincső, a Kúria Közigazgatási-Munkaügyi Kollégiumának tanácselnöke.

A konferencia előadói beszéltek az Európai Unió környezeti felelősségről szóló irányelve alapvetéseiről, szerkezeti elemeiről, a magyar jogalkotásba történő átültetéséről. Ismertették a fontosabb magyar környezeti káreseteket, bírósági döntéseket, beszámoltak a megelőzés jogi lehetőségeiről és a jövő nemzedékek védelmének fontosságáról is. A referátumokat követően az előadók a résztvevők kérdéseire is válaszoltak, amelynek során élénk vita alakult ki.

A szakmai tanácskozáson köszöntőt mondott dr. Bándi Gyula, a jövő nemzedékek szószólója és dr. Sperka Kálmán, a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete elnökségének tagja. Az Ombudsmani Hivatal munkatársai, a Kúria bírái, az Ügyészség, az Európai Bizottság szakértői, valamint egyetemi oktatók, a Földművelésügyi Minisztérium és hatóságok képviselői tartottak előadásokat a témában.

Az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala, illetve jogelődje, valamint a Magyar Közigazgatási Bírák Egyesülete már hatodik alkalommal tartott közös környezetvédelmi konferenciát. A szervezők a tanácskozást rendszeresíteni akarják és a következő években is folytatni kívánják.