Dr. Lampé Zoltán kamarai elnök

Robbanásszerűen szaporodó feladatok

A kamara március 8-i közgyűlésen dr. Lampé Zoltán elnök hangsúlyozta - miként azt korábban egy lapunknak adott cikkében részleteiben is kifejtette -, hogy évről évre növekszik a kamarára háruló feladatok száma. Azaz egyre több a nyilvántartási és adminisztratív teher, ami egyre több vezetői és alkalmazotti munkát igényel. Az lenne a kívánatos, ha ezek a terhek a jövőben nem növekednének, csökkenésről azonban egyenlőre még nem lehet számítani. Az elmúlt évről szólva elmondta, hogy hat alkalommal üléseztek, ám olyan nagy számú feladat vár a kamarai döntéshozó testületre - a jogszabályok, másrészt saját terveink miatt is - hogy gyakrabban üléseket tartaniuk.Dobrossy István kamarai főtitkár

Egyértelműen nagy gondot jelent a debreceni kamarai tagság idősebb generációi számára az elektronikus ügyintézés. A felzárkóztatás jegyében az ezt igénylő kamarai tagok körében segítséget kell adni az elektronikus eljárások szakszerű elvégzésének megismertetéséhez, begyakorlásához. Az elnök szerint nagy igény van erre, mert ezen ismeretek hiányában az adott ügyvéd szakmailag teljesen ellehetetlenül a munkája végzésében.

Kiemelte a rövidesen bevezetendő kötelező ügyvédi szakmai továbbképzés fontosságát. Ezen a téren kell segítséget adnia a kamaráknak a tagságnak, továbbá az igények felmérését követően azokon a jogterületeken hatékony, naprakész szakmai oktatást tartani, amit a kollégák a legfontosabbnak tartanak.

További bővítésre szorul az ügyvédi feladatok köre

Dr. Magyar Attila, a felügyelőbizottság elnöke

A honi ügyvédség problémáit bár hasonlónak véli, de általánosságban további nehézségeket is lát.

Az országosan nagy létszámú ügyvédi kar számára évek óta változatlanok azok a munkaterületek, ahol a jogi képviselet kötelező vagy lehetséges. Olyan országos szintű érdekérvényesítő képességet és mechanizmus kifejlesztését tartja fontosnak, ami növelné az ügyvédek által ellátandó jogi területeket.

Kamarai tag jogtanácsosok integrációja: vegyes fogadtatás

Kamarai belső ügyekről szólva egyebek mellett elmondta: a kamarai tag jogtanácsosok: (a 402 fős összkamarai tagságból jelenleg 68 fő) integrációja előírásszerűen lezajlott. A jogszabály adta lehetőség szerint megválasztották saját tagozatukat. Kamarai vélekedés szerint azonban az integrációnak egyelőre nem látszanak kitapintható hatásai, mindemellett ketten a kamarai tag

Dr. Léka Andor elnökhelyettes, Ügyvédi Caritas

jogtanácsosok tagozatából jelen vannak a kamara elnökségében is, s igen aktívak, sok jó tanáccsal, véleménnyel kapcsolódnak be a döntéshozatali munkába.

Debrecent visszahozni az országos szakmai vérkeringésbe

Az új vezetés céljait ismertetve dr. Lampé Zoltán elnök elmondta, az általános céljuk az, hogy a kamara legyen nyitotabb a jövőben a Magyar Ügyvédi Kamara, a társkamarák felé, azaz vegyen aktívabban részt az országos ügyvédi munkában, frissítse fel két- és többoldalú kapcsolatait a területi társkamarákkal, vegye fel a szakmai kapcsolatokat az egyéb szakmai hivatásrendekkel, helyezzen súlyt arra, hogy véleményével, híreival adott konkrét esetekben legyen jelen a szélesebb nyilvánosság előtt is.

Hasonlatosképpen ugyancsak fontosnak nevezte az elnök a szakmai kapcsolatok felfrissítését a debreceni egyetem jogi karával. Elmondta, már kapcsolatba is lépett az egyetem vezetésével és tárgyalásokat kezdeményezett aról, miként működhetnének együtt az ügyvédek rövidesen bevezetendő kötelező szakmai továbbképzésének terén.

Közösségépítés, infrastuktúra fejlesztés

A kamarai munkacsoportok működéséről szólva egyebek mellett elmondta, hogy nagy szükség van a különböző közösségépítő tevékenységekre, például az ünnepek körüli társas rendezvényekre. Ezek anyagi fedezetének előteremtéséhez több, sikeresen végződő pályázatot nyújtottak be.

Tervezik a kamarai iroda technikai hátterének fejlesztését, korszerűsítését

Ami mindenhol gondot okoz: a Pp.

Az elnök a továbbiakban részleteiben elemezte azokat az új jogszabályok okozta terheltségeket, amelyek az ügyvédség napi munkáját rendkívüli módon megnehezítik, különösen is a Pp.-vel kapcsolatban vannak súlyos problémák.

Beszámolók

A közgyűlés dr. Dobrossy István kamarai főtitkár előterjesztésében meghallgatta, megvitatta és elfogadta a kamara elmúlt évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, majd dr. Magyar Attila előterjesztésében a felügyelő bizottság beszámolóját, dr. Léka Andor kamarai elnökhelyettestől az Ügyvédi Caritas szociális- és segélyezési alapítványi titkártól a beszámolót, majd dr. Dobrossy István kamarai főtitkár előterjesztésében a 2019. évre szóló költségvetést.

A debreceni Ügyvédi Kamara közgyűlésén - az akadályoztatás miatt jelen lenni nem tudó dr. Bánáti János Magyar Ügyvédi Kamara elnöke képviseletében dr. Halmos Tamás, a MÜK elnökhelyettese, a Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke adott részletes beszámolót a honi ügyvédi hivatásrend jelen helyzetéről, időszerű feladatairól és a MÜK-ben folyó szabályakotási és főként: a kötelező továbbképzési rendszer felállításának részleteiről.

Kitüntetések, díjak

A kamara ebben az évben is kiosztotta kitüntetéseit és díjait.

Dr. Birkás Jánosnak a Kamara gyűrűje elismerést, dr. Mohácsi Ferencnek az Etikai díj-at, dr. Fekete Péter Pálnak a Dr. Hollós László Emlékalapítvány díjat, dr. Alexáné dr. Gaál Szilvia ügyvédjelöltnek a Dr. Ladányi István emlékére alapított díj-at adományozták.