Fontos mérföldkőhöz érkezett 2021-ben a tényleges tulajdonosi nyilvántartás (más néven UBO – „ultimate beneficial owner” – nyilvántartás) – áll a KCG Partners összeállításában, miként arról a napi.hu beszámolt.

A tényleges tulajdonosi nyilvántartás alapvetően egy olyan új központi nyilvántartás, amelynek célja a gazdasági és a társadalmi élet szereplőinek tulajdoni viszonyai tekintetében a teljes transzparencia biztosítása, a pénzmosás megelőzésére vonatkozó intézkedések hatékonysága érdekében. Ennek érdekében a nyilatkoztatott jogi személyeknek, így majdnem minden gazdasági társaságnak, meg kell neveznie azt a természetes személyt vagy személyeket, amely(ek) a Pmt. alapján tényleges tulajdonosnak minősül(nek).

A kormány a tényleges tulajdonosi nyilvántartás nyilvántartó szerveként a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt (NAV) jelölte ki. A nyilvántartás első körös feltöltése érdekében azonban a fizetési számlát vezető szolgáltatóknak, így főszabály szerint a bankoknak. – az adatszolgáltatási törvény hatálybalépését követő 21 napon belül (2021. június 11. napjáig) – kellett az ügyfél-átvilágítási intézkedéseik eredményeként az adatszolgáltatókról rendelkezésére álló adataikat átadniuk a NAV-nak.

A Pmt. alapján tényleges tulajdonos

  • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben közvetlenül vagy közvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hányad legalább 25 százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények vonatkoznak
  • az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetben meghatározó befolyással rendelkezik. (A befolyással rendelkező akkor rendelkezik egy jogi személyben meghatározó befolyással, ha annak tagja vagy részvényese, és (i) jogosult e jogi személy vezető tisztségviselői vagy felügyelőbizottsága tagjai többségének megválasztására, illetve visszahívására; vagy (ii) a jogi személy más tagjai, illetve részvényesei a befolyással rendelkezővel kötött megállapodás alapján a befolyással rendelkezővel azonos tartalommal szavaznak, vagy a befolyással rendelkezőn keresztül gyakorolják szavazati jogukat, feltéve, hogy együtt a szavazatok több mint felével rendelkeznek.)
  • az a természetes személy, akinek megbízásából valamely ügyletet végrehajtanak, vagy aki egyéb módon tényleges irányítást, ellenőrzést gyakorol a természetes személy ügyfél tevékenysége felett,
  • az a) és b) pontban meghatározott természetes személy hiányában a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vezető tisztségviselője.

A Pmt. továbbá speciális rendelkezéseket tartalmaz az alapítványok, illetve bizalmi vagyonkezelők tényleges tulajdonosának megállapítása vonatkozásában.