A GVH emlékeztetett: a korábbi évek tapasztalatai, a jogszabályi változások és a külső érdekeltektől érkező visszajelzések szükségessé tették a GVH bírságolási gyakorlatának felülvizsgálatát és új bírságközlemények kiadását. Mint az ismert, az Állami Számvevőszék es a Kúria is sürgette az elmúlt időszakban a jogsértések gazdasági súlyát jobban kifejező és az elrettentést hatékonyabban szolgáló bírságolási politika kialakítását. Emellett a GVH antitröszt ügyekben is – a fogyasztóvédelmi ügyekben már létező megoldáshoz hasonlóan, nemzetközi példák alapján – bírságcsökkentéssel kívánja elismerni a megfelelési erőfeszítéseket és a versenyjogi megfelelési programok alkalmazását, miként azt a jogalkotó koncepciójában a KKV-k esetében alkalmazandó figyelmeztetés szankcióval összefüggésben már előírta. Végezetül a GVH figyelemmel az OECD ajánlásaira és a 2014/104/EU irányelv 18. cikk (3) bekezdésében foglaltakra mára versenyfelügyeleti eljárásokban ösztönözni kívánja a tevőleges jóvátételt.

A GVH a közlemények véglegesítése során építeni kíván az érintettek szakmai álláspontjára is, ezért a jelen konzultáció keretében 2017. szeptember 29-ig várja írásban a birsagkonzultacio@gvh.hu e-mail címre az érdekeltek észrevételeit – tette közzé felhívását a honlapján.

A konzultációra bocsátott anyagok:

  • A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 11. és 21. §-a, illetve az Európai Unió működéséről szóló szerződés 101. és 102. cikke szerinti tilalmakba ütköző magatartások esetén a bírság összegének megállapításáról szóló közlemény tervezete ide kattintva olvasható.
  • A fogyasztóvédelmi típusú ügyekben kiszabott bírság meghatározásának szempontjairól szóló közlemény tervezete ide kattintva olvasható.