Előzmények: fontosabb korábbi közleményeink

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A mintegy egyperces, az Ügyvédekkel a Demokratikus Jogállamért Egyesület által professzionálisan elkészített video-klippben tíz ügyvéd foglalja össze egy-két mondatos meggnyilatkozásában: mit jelent az ügyvédi hivatás. A film fontos mondanivalója: a börtönben ülőnek is jár a törvényes, ügyvédi védelem. És senki ne feledje: mindenki kerülhet börtönbe, olykor még ártatlanul is, mi több, bírói ítélet nélkül is.

A film kifejezetten az "embereknek", azaz minden állampolgárnak szól, akikhez a kormányközelinek mondott médiumokban többnyire csak a "dörzsölt", az "elvtelen" és a "haszonleső", illetve - több helyütt megfogalmazva - "Soros-csicska" ügyvédkép jut el.

Közvetett kritika

A videoban megszólaló tíz ügyvéd tizennégy állításának egyike sem a címben jelzett kiváltó ok - "nemzeti konzultáció a börtönbizniszről és a joggal üzletszerűen visszaélő szervezetekről" - direkt kritikája, nem foglalkozik annak következményeivel.

A film nyilvánvaló célja: a hivatásrendjében élő és dolgozó ügyvéd valós képének felmutatása.

A videoban - amit annak készítője, az ÜDE tett fel a YouTube-ra - az alábbi állítások szolgálják az ügyvédek mintegy önvédelmi válaszát az igaztalannak - a MÜK-tiltakozásban "összehangolt hangulatkeltésnek" - nevezett vádaskodásokra:

 • Ügyvédek vagyunk. A törvényért, a törvénnyel dolgozunk.
 • Az államnak is be kell tartani a törvényeket, és azt az államon is számon kell kérni.
 • Ön is kerülhet olyan helyzetbe, hogy a hatóság megsérti a jogait. Ilyenkor a bíróság tesz igazságot.
 • Az államot perelni nem hazafiatlanság.
 • Ön sem alattvaló. Önnek is szüksége lehet jogvédelemre.
 • Mi, ügyvédek, arra esküdtünk fel, hogy Önt szakszerűen képviseljük.
 • Akár az állammal szemben is.
 • Aki bűncselekményt követett el, természetesen nézzen szembe a következményekkel.
 • De az elítéteknek is kijár az emberi bánásmód.
 • Lehet, hogy Ön azt hiszi, hogy Ön nem kerülhet ilyen helyzetbe.
 • De sajnos, sokan ültek már börtönben ártatlanul is.
 • Sőt, sokan ülnek börtönben bírói ítélet nélkül.
 • Lehetne valamelyik családtagja is.
 • Mi azért dolgozunk, hogy mindenki csak azt kapja, ami a törvény alapján neki jár. Erre esküdtünk fel, ez a hivatásunk.

Hogy az ÜDÉ-nek és a filmben (arccal, de név nélkül) szereplő ügyvédeknek milyen közeggel kell megküzdeniük, az az olvasói-nézői úgynevezett "kommentekből" (hozzászólásokból) is kiderül, ugyanis ezek többsége a börtönben ülőket (erős eufemizmussal fogalmazva) minden jogi (és bármi egyéb) segítségre eleve méltatlannak tartja.

És akkor íme a "Mi, ügyvédek, önökért dolgozunk" című egyperces video:

Közvetlen tiltakozás

Mint emlékezetes, közvetlenebbül is rámutatott az egyre feszültebb tendenciákra közelmúltbéli nyilatkozataiban - különböző "nemtelen támadásokra" reagálva - média-megnyilatkozásaiban a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Bánáti János, illetve nyilatkozataiban a MÜK elnöksége:

"Kikérjük magunknak! ... Továbbra is mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az igazságszolgáltatás integráns részeként hivatását gyakorló mintegy tizenötezer tagot számláló ügyvédi kar, valamint a kar függetlensége felett őrködő Magyar Ügyvédi Kamara és a húsz területi (megyei) ügyvédi kamara Magyarország törvényeinek keretei között a magyar társadalom, az állampolgárok és a gazdálkodó szervezetek érdekében kifejtett tevékenységét zavartalanul folytathassa." (A teljes szöveget lásd ide kattintva.)

"A Magyar Ügyvédi Kamara elnöke tiltakozik az ügyvédek elleni pédátlan támadások miatt. Dr. Bánáti János szerint ilyen a pártállamban sem volt: kormánypárti politikusok politikai alapon, sorosozó érveléssel hívatnák vissza, távolíttatnák el dr. Bárándy Péter ügyvédet. Feltéve, de meg nem engedve, hogy ilyen valaha is megtörténhetne, ha kiiktatnák az igazságszolgáltatásból az ügyvédeket, veszélybe kerülne a jogállam, ártatlanokat ítélhetnének el..."
(A teljes szöveg ide kattintva olvasható.)

"A Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége - január 20-i egyhangú döntésével - a leghatározottabban visszautasítja az ügyvédeket érő támadásokat, ennek keretében az ismételten felbukkanó listázási próbálkozásokat.A hazai ügyvédség aggodalommal tekint a bíróságok és az ügyvédi tevékenység elleni összehangolt hangulatkeltésre. Mindez rombolja az igazságszolgáltatás tekintélyét, és az állampolgárokat arra sarkalhatja, hogy jogerős hatósági, bírósági döntések végrehajtását megtagadják. a hivatásukat érő tárnadások figyelmen kívül hagyják, hogy az ügyvéd joga és kötelessége - ügyfelei érdekeinek elsődlegessége alapján - a jogi képviseletük ellátása, adott esetben akár az állammal szemben is. " (A teljes szöveg ide kattintva található.)

A börtönkártérítések körül kialakult heveny sajtó- és közéleti vita során pedig az elmúlt hetekben dr. Bánáti János, a MÜK elnöke több nyilatkozatában is elitélőleg szólt "az ügyvédeket ért igaztalan támadások szakmai-tartalmi tévedéseiről, negatív következményeiről, káros hangulatkeltő hatásairól".

A videot készítő ÜDE célja

Saját megfogalmazásuk szerint:

 • A jogállam fogalmára, a „jogállamiság” egyes kérdéseire vonatkozó ismeretterjesztés annak érdekében, hogy a „jogállamiság” lényegi tartalmát, fontosságát a társadalom részletesebben megismerhesse, annak egyes részeit és összefüggéseit a társadalom széles rétegei megérthessék.
 • A jogállam szabályainak a mindenkori Kormányzat, illetőleg az állami szervek részéről történő betartásának és betartatásának folyamatos figyelemmel kísérése.
 • A jogállamiság tartamát adó normatív szabályoknak a mindenkor Kormányzat, vagy az állam szervei által történő megsértése esetén a jogsértés tényének felderítése, a jogsértés mibenlétének kifejtése, és ennek értelmezése, ide értve a jogállamban elvárható – a jogállami normából levezethető –, de írott szabályok által közvetlenül nem megkövetelt gyakorlattól történő eltéréseket is.
 • A jogállamisággal összhangban nem álló kormányzati, önkormányzati, illetőleg államigazgatási gyakorlat megváltoztatatására vonatkozó javaslatok kidolgozása és ezen javaslatoknak az illetékes kormányzati, államigazgatási szervek részére történő előterjesztése.
 • Az Egyesület a fenti céljainak megvalósítása érdekében tagjai, vagy megbízottai részvételével az egyes kérdésekben történő állásfoglalások és javaslatok kidolgozására bizottságokat hozhat létre, és az egyes részfeladatokat ezen munkabizottságok útján is megvalósíthatja.
 • Az Egyesület céljainak elérése érdekében mind a szaksajtóban, mind pedig a közvélemény széles köréhez eljutó médiában publikálja tanulmányait, észrevételeit és javaslatait.