Nacsa Lőrinc

Az ügy kirobbantója egy politikusi nyilatkozat volt. Balliberális és „Soros-közeli intézmények ügyvédei” gazdagodnak meg a börtönbizniszen - állította a tv-riportban is idézett sajtótájékoztatóján Nacsa Lőrinc, a KDNP országgyűlési képviselője, frakciójának szóvivője. Ezek az ügyvédek „futószalagon gyártják a pereket, miközben jelentős összegű díjakat tesznek zsebre”. Azt is állította, hogy „ezek Soros-szervezetek, vagy annak megbízottjai”, és valóságos kampányt folytatnak a börtönben a rabok között, hogy sikerdíj fejében bízzák meg őket az ilyen vagy hasonló perekkel. „Teljesen egyetértünk azzal, hogy a kormány véget akar vetni a börtönbiznisznek, és felfüggeszti a bűnözőknek kifizetendő kártérítését” - mondta. A politikus név szerint is említett két ügyvédet: dr. Magyar Györgyöt és dr. Karsai Dánielt.

Ha a börtönlétet érintő kártérítési ügyben az ügyvédek megbízást fogadnak el, abban semmilyen módon nem kárhoztathatók. Az ügyvéd a kötelességének tesz eleget – nyomatékosította dr. Bánáti János, a MÜK elnöke. Hozzátette: az ügyvédeket egybefogó (országos) Magyar Ügyvédi Kamarának, vagy bármely területi (megyei) kamarának a leghatározottabban fel kell lépnünk az ilyen kollégák védelme érdekében. Ha azonban egy területileg illetékes (megyei) kamara tudomást szerez arról, hogy tagjai közül bármelyik ügyvéd bizonyítottan, jogellenes módon, toborzással szerez ügyfeleket, azonnal vizsgálatot kell indítani ellene – hangsúlyozta.

Dr. Karsai Dániel

Nem érti, miért került célkeresztbe - mondta a riportban megszólaló dr. Karsai Dániel ügyvéd, hiszen a börtönkártérítési ügyben olyan jogszabály alapján jár el, amit „az Orbán-kormány alkotott. E hatályos jogszabály alapján magyar bíróságok előtt járunk el, magyar bíróságok a NER által alkotott jogszabályokat hajtják végre. Mi semmi extra dolgot nem teszünk, csak csináljuk a dolgunkat. Nagyon furcsának és károsnak tartom, hogy ha dolgunkat jól végezzük, tehát nyerünk az ügyfeleknek kisebb vagy nagyobb összeget, ez bűnnek tűnik a NER szemszögéből” - fejtette ki véleményét.

Dr. Magyar György

Hasonlóan vélekedett a riportban nyilatkozó dr. Magyar György ügyvéd is. Szerinte a pereket a magyar kormány elkerülhetné azzal, ha teljesítené korábbi, új büntetés-végrehajtási intézmények építésére vonatkozó vállalásait

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Egy korábbi közleményünkhöz kapcsolódó kommentárjában dr. Csire Balázs ügyvéd azon véleményének adott hangot, amely szerint:

Nacsa Lőrinc országgyűlési képviselő nyilatkozata személyes álláspontom szerint egy szakirányú ismeretekkel nem rendelkező pártpolitikustól származó, igen felelőtlen nyilatkozat, amit úgy hívnak hogy "populista néphergelés", amit már csak szorosan vett szakmai szempontból sem lehet eléggé elítélni. Emellett elég szomorú, hogy ha az állam a börtönviszonyokra vonatkozó, saját maga alkotta szabályokat képtelen betartani, akkor nem ennek okait (pl a 150%-os börtönkihasználtság, embertelen fogvatartási körülmények) törekszik megszüntetni, hanem a szabályokat akarja saját etatista szempontjai szerint átírni. Különösen problémás ez ott, ahol garanciális, az emberi jogokkal, emberi méltósággal kapcoslatos, állami önkénytől és túlkapásoktól védő szabályokat akarja az állam lebontani csak azért, mert szembesül a szabályszegés szankcióival. Olyan ez mintha az adócsaló az adóbírság és a késedelmi kamat, a pervesztes fél pedig a perköltség eltörléséért lobbizna, saját felróhatóságának reá káros hatásaiért a másik felet kárhoztatva. Éppen ezért morálisan is erősen kifogásolható ezen politikusi nyilatkozat. Talán Clemenceau mondta, hogy a háború túl fontos dolog ahhoz, hogy katonákra bízzuk. A jog pedig túl fontos dolog ahhoz, hogy demagóg politikusokra bízzuk. A kérdés az, hogy a jog talpasai, az ügyvédek felemelik-e a szavukat a nyílt jogtiprásra felhívó politikai nyilatkozatokkal szemben. Kissé olyan ez a nyilatkozat, mint amikor Szergej Ivanovics Jakovlev, a Denyepropetrovszki Vörös Csillag Mozdonygyár esztergályosa olvasói levelet ír a Pravdába, hogy az SZKP nem tűrheti a csehszlovák elvtársak marxizmus-leninizmustól való jobboldali elhajlását és sürgeti az internacionalista beavatkozást.


Az üggyel kapcsolatos fontosabb közleményeink: