A Magyar Ügyvédi Kamara által rendezett Magyar Ügyvédnap 2021. évi ülésén, november 27-én az Országos Bírósági Hivatal aulájában a meghívott előadó dr. Varga Zs. András, a Kúria elnöke volt

A Kúria igazságszolgáltatásban betöltött szerepe” címmel megtartott előadásában a Kúria elnöke a jogegység kúriai biztosításának módszereit a kikristályosodó elméleti megfontolások és a gyakorlati tapasztalatok szempontjából mutatta be - írja hírösszefoglalójában a sajtóosztály a Kúria honlapján.

Magyar Ügyvédek Napja 2021 (Foto: Panpress)

A korlátozott precedens rendszerében a jogegység őre az ügyvédi kar

Az elnök ismertette a korlátozott precedens rendszer 2019. évi törvénybe foglalásához vezető út fontosabb állomásait is.

Az egyedi döntések kötőereje vonatkozásában azt mondta, hogy az nem új keletű a magyar igazságszolgáltatásban, mert a régi típusú jogegységi eljárás precedens erőre épült. A precedenshatás a 2004-es európai uniós csatlakozás óta az európai jog vonatkozásában Magyarországon általános.

A korlátozott precedens rendszer alapvető jelentősége az, hogy a felek részvételével történik; a feleknek kell a Kúria elé tárniuk és meggyőzően bemutatniuk, hogy miért van szükség a jogegységet biztosító felülvizsgálati vagy panasz eljárásra. A felek érdekében, a felek által, az ügyvédek és jogtanácsosok kezébe került a jogegység működtetése.

Ahol precedens rendszer működik, ott a jogegység őre az ügyvédi kar - mondta az elnök.

A Kúria a korlátozott precedens rendszer és a jogegységi panasz folytán - adott hangot véleményének az elnök - képes hatékonyan ellátni a felső bíróságok közötti közvetítő szerepet, amelyben a nemzetközi és nemzetek feletti bírósági hatásokat kiegyensúlyoznia kell, egyszersmind belső mértékül kell szolgálnia a többi bíróság számára.

Nem az EB a jogorvoslati fóruma a magyar bíróságoknak

Az Európai Unió Bíróságának a C-564/19 számú ügy kapcsán hozott ítélete vonatkozásában azt úgy vélelmezte, hogy az Európai Unió Bírósága nem jogorvoslati fóruma a magyar bíróságoknak, a Kúria és a magyar Alkotmánybíróság viszont igen.

(Címfotó: Panpress)

x x x x x x x x x x x x

Korábbi vonatkozó közlemények: