A Fgytv. 33. § (6) bekezdés előírja, hogy a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás kézbesítése esetén a békéltető testület elnöke a 29/A. § (2) bekezdés szerinti kézbesítési vélelem beálltáról a vélelem beálltát követő nyolc napon belül – a kötelezést tartalmazó határozat vagy az ajánlás egyidejű csatolásával – értesíti a felet, és gondoskodik a kézbesítési vélelem beállta tényének, valamint a vállalkozás nevének, székhelyének a békéltető testületek honlapján – az ügyszám megjelölésével – történő közzétételéről.

A 2016. április 28-tól június 1-ig tartó időszakban a kézbesítési vélelem az alábbi eljárásokban állt be:

sorszám

ügyszám

kézbesítési vélelem beállta

az eljárással érintett vállalkozás neve

az eljárással érintett vállalkozás székhelye

1.

BBT/4263/2015.

2016.04.28.

MBD NET Trade s.r.o. Magyarországi Fióktelepe

1131 Budapest, Reitter F. u. 132/F.

2.

BBT/300/2016.

2016.05.03

Panel Plast Kft.

1133 Budapest, Kárpát utca 16.

3.

BBT/440/2016.

2016.05.12

Pepita Elefánt Bútorház Kft.

1134 Budapest, Róbert Károly krt. 61-65.

4.

BBT/4144/2015.

2016.05.27

Panel Star Kft.

1162 Budapest, Hermina utca 89.

A Fgytv. 36/B. §-a szerint továbbá: „A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó –a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú – nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.” A Budapesti Békéltető Testülettel a 2016. január 1 – 2016. június 15-ig tartó időszakban nem együttműködő vállalkozások listája ide kattintva érhető el: http://bekeltet.hu/wp-content/uploads/2016/06/nem-...