A közép-kelet-európai adópolitika évről-évre az adózók fizetési és adminisztrációs terheinek csökkentésére és a költségvetési bevételek hatékonyabb beszedésére törekszik. Ennek érdekében már bevezettek és várhatóan bevezetnek még további olyan megoldásokat, mint amilyen az adóhatósági adómegállapítás folyamata, a növekvő családi kedvezmények intézménye, az egyszerűsített adatszolgáltatási kötelezettségek, vagy a megfelelő céllal adómentesen biztosítható juttatások körének növelése - foglalta össze Horváthné Szabó Beáta (képünkön), a Deloitte Zrt. adóosztályának igazgatója.

Csehország

A cseh törvényhozás és adópolitika célja a közterhek hatékonyabb beszedése, melynek érdekében a 2014-ben hivatalba lépett kormány folyamatosan próbál lépéseket tenni az egyes jogszabályváltozásokkal. Idén a személyi jövedelemadó szempontjából nem történt annyi változás, mint az előző évben, amikor is átfogóbb módosításokat tett a cseh kormány az adózás területén.

A családok támogatása továbbra is elsőszámú szempont Csehországban, melynek fényében az igénybe vehető családi kedvezmény összegét - hasonlóan a hazai törekvésekhez - ismét növelték. A családi kedvezmény igénybevétele mellett a bölcsődei költségek adóalap csökkentő tételként továbbra is elszámolhatóak, amelynek összege 2014-ben történt bevezetése óta folyamatosan növekszik. (Jelenleg az aktuális minimálbér összegében van maximalizálva.)

A cseh kormány nem titkolt célja, hogy munkavégzésre ösztönözze az állampolgárokat, ahelyett hogy állami szociális juttatásokból próbálják fenntartani magukat, ezért a minimálbéreket évről évre növelik. Továbbá, annak érdekében, hogy a dolgozók magasabb bért vihessenek haza, az effektív adóterheket a különböző igénybe vehető kedvezményekkel igyekeznek pozitív irányba befolyásolni.

Horvátország

A tőkejövedelmek utáni adófizetés egyszerűbbé vált azáltal, hogy a fizetendő adót csak az adóévet követő év január 31-ig kell megfizetni, míg korábban ezt legkésőbb a jövedelemszerzést követő 8 napon belül kellett teljesíteni. Hasonlóan az idén indított magyar gyakorlathoz, a horvát adóhivatal is bevezette az adóhatósági adómegállapítás rendszerét.

Lengyelország

Az idei évtől, amennyiben a lengyel munkáltató egy saját, úgynevezett szociális alapból finanszírozza a munkavállaló gyermekének óvodai, bölcsődei vagy napközis költségeit, az teljes mértékben adómentes juttatásnak minősül. Ha ezek a költségek nem ebből az úgynevezett szociális alapból kerülnek finanszírozásra, abban az esetben csak a költségek egy része biztosítható adómentes formában. Tekintettel arra, hogy a fenti rendszer csak ez évtől került bevezetésre, egyelőre nehéz megjósolni mekkora népszerűségnek fog örvendeni ez a juttatási forma a lengyel munkáltatók körében.

Románia

Érdekes változás a román adóhatósági gyakorlatban, hogy a kiküldetés keretében Romániába érkező munkavállalók esetében a hatóság 2016. január 1-jétől értelmezi a törtévi illetőség fogalmát. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy egy Romániába érkező külföldi munkavállaló attól a pillanattól válik világjövedelmén adókötelessé Romániában, ahogy a belföldi illetőség szabályoknak megfelel.

Befektetési szempontból mindenképpen izgalmas, hogy 2016 januárjától az osztalékként megszerzett jövedelmek a korábbi 16 százalék helyett egységesen 5 százalék személyi jövedelemadó terhet viselnek, ami mellett bizonyos esetekben további 5,5 százalékos egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség merülhet fel. Továbbá, a román társaságok részvényeinek értékesítéséből származó jövedelem román forrású jövedelemnek minősül, függetlenül attól, hogy a kereskedés melyik ország tőzsdéjén/piacán történik.

A román hatóságok idén bevezették a lehetőséget, hogy az adózó bizonyos feltételek teljesülése esetén részben mentesülni tudjon a már esedékes, de még meg nem fizetett adókötelezettség után kivetésre kerülő késedelmi pótlék alól. Továbbá, az új szabályok lehetőséget biztosíthatnak a késedelmes megfizetés vonatkozásában kiróható bírságok alóli teljes mentesülésre is. Az erre vonatkozó speciális kérelmet 2016. június 30-ig szükséges benyújtani, a hátralékot pedig március végéig kell kiegyenlíteni.

A részvényjuttatási programokra vonatkozóan is további adókedvezmények váltak elérhetővé Romániában: annak érdekében, hogy egy részvényjuttatási program kedvezményesen adózás alá essen, a jogosultaknak a program keretében ingyenesen vagy kedvezményesen juttatott részvényeket legalább egy évig szükséges tartaniuk.

Szerbia

Az újévi módosításoknak köszönhetően, az ingatlanból származó jövedelem 2016-tól különadózó jövedelemként adózik a korábbi árfolyamnyereségként való adókezelés helyett. Az adó mértéke ez esetben 20 százalék, míg az általánosan elszámolható költséghányad 25%. Kivételt képeznek ez alól az olyan esetek, amikor az ingatlan idegenforgalmi céllal kerül hasznosításra (pl. apartmanok, szobák kiadása turisták részére), és az adózó ez által jut bevételhez. Ilyen esetben a bevétel 50 százaléka is elszámolható költségként. Amennyiben az ingatlan bérbeadásából származó jövedelem szerb kifizetőtől vagy egyéni vállalkozótól származik, a kifizetőnek adóelőleg levonási kötelezettsége van a juttatott jövedelem tekintetében - akárcsak a magyar szabályozásban.

Szerbiában a külföldi munkavégzésért járó napidíj adómentes összege 50 euró. Emellett az adómentesen elszámolható utazási költségtérítés mértéke is növekedett olyan esetben, amikor a munkavállaló saját személygépkocsit használ üzleti útra. Ilyenkor a felhasznált üzemanyag árának 30%-a adómentes juttatásnak minősülhet" - mondta Horváthné Szabó Beáta.

Foglalkoztatást ösztönző célzattal Szerbiában különféle adó- és járulékkedvezmények érhetőek el a munkáltatók részére, amennyiben új munkavállalót alkalmaznak. Kisvállalkozások esetében például legalább két új munkavállaló alkalmazása esetén az utánuk megfizetett személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulékoknak akár a 75 százaléka is visszajárhat a foglalkoztatónak. Ha a munkáltató (kisvállalat vagy egyéni vállalkozó) élni kíván ezzel a lehetőséggel, azt egészen 2017. év végéig megteheti a korábbi 2016. június végéig történő igénybevétel helyett.

Szlovákia

A tőkejövedelmek Szlovákiában korábban eltérően adóztak, attól függően, hogy azt az adózó belföldről vagy külföldről szerezte. 2016-tól azonban ezen jövedelmek egységesen 19 százalékos adókulccsal adóznak. Az adómentes jövedelmek köre januártól tovább bővült, így például nem kell adót fizetni a hosszú távú befektetési alapból szerzett kifizetések után, amennyiben az adott portfoliót a magánszemély több mint 15 évig tartotta. Ez a szabályozás emlékeztet a Magyarországon elérhető tartós befektetési számlákra, azzal a nem elhanyagolható különbséggel, hogy a magyar szabályozás kedvezőbb, mindössze 5 éves tartási időszakot ír elő az adómentesség elérése kapcsán. Továbbá, ha a szlovák adózók a tulajdonukban lévő nyilvánosan forgalomba hozott részvényeket legalább egy évig tartják, és annak eladásával nyereséget realizálnak, ugyancsak nem merül fel adófizetési kötelezettség, mint ahogy az öregségi nyugdíjalapból (a nyugdíjrendszer második pilléréből) szerzett kifizetések esetében sem.

Hasonlóan a hazai gyakorlathoz, 2016-tól szlovák szomszédjainknak is lehetősége van felajánlani adójuk 2 százalékát egy non-profit szervezet részére, amit az év végi bevallásukon tudnak megtenni. További érdekesség, hogy a módosított szabályozásnak köszönhetően az orvosok és orvosi szolgáltatásokat nyújtók részére a gyógyszercégek által adott pénzbeli vagy akár természetbeni juttatások is egységesen 19 százalékos személyi jövedelemadó kötelezettséget viselnek" - kommentálta Horváthné Szabó Beáta.