Dr. Varga Zs. András

A hivatalos, szűkszavú közleményben a Kúria azt emelik ki, hogy "a jogállamiság az európai és magyar kultúrának is meghatározó értéke, amely nem tehető félre az igazságon, békén, együttműködésen alapuló társadalom megszervezésében. Ugyanakkor az eltérő kulturális-, társadalmi és nyelvi háttér miatt a jogállamiság ismérveinek megjelenési formáiban elkerülhetetlenek az eltérések az egyes jogi kultúrákban."

A Kúria elnöke, dr. Varga Zs. András a közlemény szerint kiemelte, hogy "a 800 éves Kúria ügyelosztási rendje átlátható és a lehető legnagyobb automatizáltságon alapul".

A Kúriának az Európai Bizottság előzetes kérdéseire küldött írásbeli válasza ide kattintva olvasható, angolul.


Az alábbiakban magyarra fordítva közreadjuk az EB azon kérdéseit, amelyekre a Kúria elnöke írásban válaszolt.

  1. Kifejtené az igazságügyi szervek szerepét az Alkotmánybíróság tagjainak kinevezésében? Kifejtené az igazságügyi szervek szerepét a Kúria elnökének kiválasztásában/megválasztásában? A Kúria elnökét a a Kúria bírái közül választják ki?
  2. Kifejtené az ügyek különböző szekciók ("tanácsok") közötti elosztásának módszerét a Kúrián belül? Hogyan osztják be a bírákat a különböző szekciókba? Hogyan választják ki az önkormányzati rendeleteket felülvizsgáló szekció ("önkormányzati tanács") tagjait? Az adott szekción belül hogyan történik az ügyek elosztása a különböző előadó bírák ("előadó bíró") között? Az adott ügyet tárgyaló bírói tanács ("eljáró tanács") összetételét az adott ügyet tárgyaló bírói testület ügyelosztási rendszerében átlátható módon (transzpares módon) alakítják ki?
  3. Miként történik az egységes döntést kialakítani hivatott bírói tanács ("jogegységi tanács") tagjainak és adöntéseivel kapcsolatos panaszokat tárgyaló testület ("jogegységi panasz") tagjainak a kiválasztása a Kúriában? Hogyan választják ki a választásokkal kapcsolatos ügyeket tárgyaló bírákat?
  4. Kifejtené az elnöklő bírák ("tanácselnök") szerepét a Kúriában? Különösen is: hogyan nevezik ki az elnöklő bírákat? Mi az elnöklő bírák szerepe az előadó bíró ("előadó bíró") kinevezésében és az adott ügyet tárgyaló bírák ("eljáró tanács") összetételének meghatározásában? Valamennyi elnöklő bíró megbízást kap ilyen igazgatási feladatokra? Hogyan bízzák meg az elnöklő bírákat az igazgatási feladatokkal? Kapnak-e több juttatást az ilyen igazgatási feladatoktól mentes nem elnöklő bírákhoz képest? Minden elnöklő bírót meghívnak-e az elnöki konferenciára ("tanácselnöki értekezletre")?