A MABIE közleménye:

„Néhány nappal ezelőtt adtunk tájékoztatást az OBT május 8. napján hozott határozatáról, anélkül azonban, hogy azzal kapcsolatosan véleményt nyilvánítottunk volna. Tettük ezt azért, mert határozott álláspontunk az, hogy ebben a kérdésben kizárólag az Országgyűlés dönthet, azt követően, hogy az Országgyűlés Igazságügyi Bizottsága felelősséggel, körültekintően kivizsgálta az OBT határozatában írt kifogásokat.

Egyetértünk dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter úr és dr. Darák Péter, a Kúria Elnöke által megfogalmazott jogi állásponttal:

amíg arra illetékes testület – az Alkotmánybíróság – meg nem állapítja ennek ellenkezőjét, addig az Országos Bírói Tanácsra törvényesen megválasztott és legitim alkotmányos szervként kell tekinteni.

Kiemeljük ezen túl, hogy az OBT ülésein tagként dr. Darák Péter, a Kúria elnöke, meghívottként az Igazságügyi Minisztérium, a Magyar Ügyvédi Kamara és a Magyar Országos Közjegyzői Kamara képviselője is rendszeresen részt vesz.

Hangsúlyozzuk – korábbi e tárgyban már közzétett álláspontunkkal egyezően – azt, hogy a bírói kar sem vonta meg a bizalmat a testülettől, mert az OBT tagjai nem visszahívhatók.

A MABIE az ítélkező bírák pártján áll és fontosnak tartja az OBT – mint választott bírói önkormányzati szerv – ellenőrző funkciójának maradéktalan érvényesülését az Alaptörvényben és a Bírósági szervezeti törvényben foglaltak szerint.

Ezért a Magyar Bírói Egyesület támogatja a folyamatban lévő közjogi vita mielőbbi megnyugtató megoldását annak érdekében, hogy a bírák nyugodt és feszültségmentes légkörben tehessenek eleget törvényi kötelezettségeiknek.

A MABIE Elnöksége tisztelettel felhívja az ügyben megszólaló kollégákat, hogy tanúsítsanak önmérsékletet és a vélemény-nyilvánítás körében tartózkodjanak minden öncélú, másokat sértő kifejezés használatától, a tények elferdítésétől, illetve a hatályos jogszabályok figyelmen kívül hagyásától. Bíróként ugyanis a tárgyalótermen kívül is kötnek minket a jogszabályok és minden megnyilvánulásunkban be kell tartanunk a Bírák Etikai Kódexében írt iránymutatásokat.

A MABIE Elnöksége


Az üggyel kapcsolatos fontosabb korábbi közleményeink: