A CCBE gdanski plenáris ülésének szünetében Lech Wałęsa a magyar delegáció egyik tagjával, dr. S. Szabó Péterrel

Dr. Maria Slazak, a CCBE elnöke Lech Wałęsa érdemeinek méltatatása után a Lengyel Jogtanácsosi Kamarának és a Lengyel Ügyvédi Kamarának is köszönetet mondott a szíves vendéglátásért.

Ezt követően ünnepélyes keretek között aláírták a lengyel (jogtanácsosi) és a grúz, az örmény és a cseh, valamint a román és a moldáv kamara közötti támogatási megállapodásokat, a Twinning-program keretében. (Képünkön a szerződő kamarák képviselői Lech Walesával és a CCBE elnökasszonyával.)


Tusk az ügyvédség nélkülözhetetlen szerepéről

Az ülés résztvevői meghallgatták Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének (angol nyelvű) videoüzenetét is. Ebben a magasrangú politikus erőteljesen hangsúlyozta az ügyvédség nélkülözhetetlen szerepét a demokratikus átalakulás folyamatában élő európai - nem tagállam - országokban, illetve a már tagállam országok demokratikus struktúrájának fenntartásában. Európa sorsa az önök kezében is van - nyomatékosította mondanivalóját (lásd a videoüzenet utolsó 4 percét. Amennyiben oldalunkon a videoüzenetet valamely technikai oknál fogva nem tudja elindítani, keresse fel ezt az oldalt: http://tvnewsroom.consilium.europa.eu//hidden//vid...)

Az alábbiakban áttekintést adunk a CCBE munkájának néhány fontosabb részletéről.

OECD-konzultáció az adótervezési intézkedések kötelező közzétételéről

Lényegében a CCBE-válasz az adófizető általi közzétételi rendszer megtartását javasolta, az ügyvédi szakmai titoktartást és bizalmas ügyvéd-ügyfél kommunikáció szoros (kontinentális jogi) értelmezését hangsúlyozták, és következetesen ellenezték az ügyvédet kötelező közzétételi rendszert, mely az ügyfelének adóügyekben tanácsot adó ügyvédet kötelezné.

Jelentés a modellmagatartási kódex kidolgozásával kapcsolatos munka állásáról

Előzmények: A CCBE 2008. májusi közgyűlésén döntés született egy egységes magatartási kódex megalkotásáról, és erre egy külön munkacsoportot is létrehoztak, mely 32 alkalommal tanácskozott.

Eddig a titoktartásról, az összeférhetetlenségről, a díjak rendszeréről és a függetlenségről szóló modellszabályokat tárgyalták.

A munkacsoport egy javasolt munkaterv alapján, az előre meghatározott munkacsoporti üléseken júniustól késő őszig fogja témakörök szerint tárgyalni a fenti modellszabályokat.

Migráció

A tömeges migráció problémája több tagállamot igen közelről érint, de leginkább Franciaország, Spanyolország, Görögország és Olaszország érintett. Idén az illegális tengeri átkelés már ezrek halálát okozta, hatalmas kihívás e kérdés megoldása. A CCBE célja e helyzetben a bevándorlóknak juttatott jogi segítségnyújtás felgyorsítása, valamint célirányos képzések indítása az ügyvédkollégák részére, hogy szakszerű segítséget tudjanak nyújtani a migránsoknak. A munkabizottság továbbra is nyomon követi a politikai fejleményeket, mert most uniós szinten is több egyeztetés van e témában, továbbá a júniusi ülésre előkészítenek egy, a kamaráknak szánt útmutatót.

PECO-fejlemények az azeri és ukrán helyzettel kapcsolatban

Azerbajdzsán: Szeminárium és hivatalos találkozó Bakuban, 2015. április 2728.

Az azeri kapcsolatok felvétele több éve tart, hivatalos találkozóra első alkalommal 2014. februárban került sor. Ezt követően szorosabb együttműködés mellett kötelezték el magukat a felek, melynek részeként egy szeminárium megszervezését tűzték ki célul. 2015. április 27-én Bakuban erre sor is került, az azeri kamarával együtt nagy sikerrel megtartották az etikáról szóló szemináriumot az Igazságügyi Nemzeti Akadémia épületében. Másnap az azeri hatóságok és bíróságok képviselőivel volt találkozó, melyen az alacsony ügyvédlétszám (ezer ügyvéd tízmillió lakosra) kérdését, a jogsegély témáját és a képzés fontosságát vitatták meg. Jelenleg csak a büntetőügyekben van kötelező ügyvédi képviselet. Az igazságügyi miniszter helyettese és több kamarai tag is támogatta a CCBE-hez történő csatlakozást.

Ukrajna: projekt az ügyvédi szolgáltatások minőségének javítására

Az ukrán kollégák által tavaly megfogalmazott szakmai segítségkérésre válaszul a CCBE-IBA közös projekt útján nyújt támogatást (a CCBE az ELD-vel együttesen). Ennek keretében egy három tagú delegáció – tagjai: dr. Köves Péter, dr. Rytis Jokubauskas, dr. Sieglinde Gamsjáger – utazott Ukrajnába 2015. február 18-án. Ennek javaslatai alapján tartották meg időközben 2015. június 5–6-án konferenciaát.Az első napon jeles előadók a bíróság előtti ügyvédi képviselet gazdasági hatásait tárgyalták, a második napon a képzések, hivatásrendi és fegyelmi szabályok, valamint a felelősségbiztosítás témakörei voltak napirenden. A CCBE időközben egy hivatalos levelet is eljuttatott az ukrán hatóságoknak, sürgetve a bíróságok előtti ügyvédi képviselet kérdésének mielőbbi jogszabályi rendezését, ugyanis jelenleg nincs kötelező ügyvédi képviselet, sőt polgári ügyekben bárki jogi képesítés nélkül jogi tanácsot adhat és képviselhet mást bíróság előtt.

Ország-jelentések

A CCBE elnöke felkérte az észt delegáció tagját, hogy röviden számoljon be helyzetükről. Elhangzott, hogy az egymillió-háromszázezer lakosra jutó kevesebb mint ezer ügyvéd hasonló kormányzati megszorításokkal szembesül, mint más tagállamokban. Ennek ellenére mintaértékű új ügyvédi igazolványokat vezettek be, melyek az e-szolgáltatásban is hasznosíthatók.

A lett delegáció képviselője az elnök asszony kérésére elmondta, hogy náluk kétmillió lakosra jut ezerkétszáz ügyvéd, és erős ügyvédi kamarai képviseletük van.

Az örmény delegáció tagja megköszönte a CCBE hathatós segítségét az új ügyvédi törvény elfogadásában, valamint a cseh kollégák segítségét az ingyenes jogsegély-kezdeményezés kivédésében. Jelenleg az alkotmány módosításának egyeztetése zajlik, abban próbálnak intenzíven részt venni.

Európai ügyvédek napja (ELD) 2015

A delegációk úgy döntöttek, hogy a 2015. évi ELD időpontja változatlanul december 10. marad, és témája a szólásszabadság lesz. A titkárság által összeállított előkészítő anyag az alábbi kérdéscsoportok mentén kívánja a kamarák felkészülését segíteni:

Miért a szólásszabadság az idei témajavaslat?

– Az elmúlt hónapok terroristatevékenységei Európa-szerte megmutatták, hogy alapértékek összecsapásának lehetünk szemtanúi. Európában a szólásszabadság az egyik legfontosabb elv, míg más társadalmak más értékeket tartanak fontosnak, és ez komoly félreértéshez vezetett a társadalmak között az egész globalizált világban.

– A technológia szerepének növekedése (közösségi média szerepe, az internet révén minden erőszakról szóló kép, videofelvétel stb. könnyen terjeszthető).– Az ügyvédek és szerepük (zaklatásuk, egyre nagyobb fenyegetésnek vannak kitéve kormányzati oldalról és a piaci nyomásnak köszönhetően is).

  1. Mit is takar a szólásszabadság terminológiája? Szóbeli és egyéb kommunikáció.
  2. Mi az ügyvédek szerepe? A határok meghatározása, a régi határok újra megfogalmazása, elköteleződés a szabadságokért.
  3. Mi a fő üzenete az ELD-nek? Az ügyvédek közötti kapcsolat, illetve a szólásszabadság védelme és előmozdítása. Az ügyvédek szerepe a fenyegetettség idején is.

FRA-kézikönyv az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférésről

Az Alapvető Jogok Európai Ügynöksége (FRA) az Európa Tanácsnak az Igazságszolgáltatás Hatékonyságáért Felelős Európai Bizottsága (CEPEJ) és az Emberi Jogok Európai Bíróságával együttműködésben egy kézikönyvet állít össze, melyben az európai jogi és jogtudományi alapelveket összegzik a joghoz történő hozzáférés tekintetében, különösen az EU Alapvető jogok chartája 47. cikke és az Emberi jogok európai egyezménye 6. és 13. cikke vonatkozásában. Az FRA a CCBE-t is felkérte a készülő kézikönyv előzetes tervezetének véleményezésére.

Az ülésen elhangzott, hogy az Access to Justice munkabizottság tagjai elfogadták a hároméves munkatervüket, melynek alapján a pro bono tevékenység, a jogsegély és az EU Igazságügyi Eredménytábla-témákra koncentrálnak, ezeket vitatják meg részletesen az elkövetkezendő időben.

A Luxembourgi Bírósághoz delegált Állandó Képviselet (PD Lux)

– Az Európai Unió Bíróságának (ECJ) reformja

2015. május 6-án találkozóra került sor a PD Lux és az EP-jelentéstevő António Marinho között. A megbeszélésen az alábbi témákat vitatták meg:

  • a legnagyobb problémát az jelenti, hogy a tagállamok nem tudnak megegyezni a bírák kinevezését illetően,
  • alapvető jelentőségű kérdés a bírák függetlensége,
  • a GTC az ECJ-től függetlenül autonóm döntéseket hozhasson a saját igényeit illetően,
  • a GTC-nek saját hatáskört kell biztosítani a saját források ellenőrzése vonatkozásában (pl. fordítások),
  • A GCT (General Court – Törvényszék) eljárási szabályzatának felülvizsgálata lezárult, a CCBE által tett javaslatokat alig vették figyelembe, mely sajnálatos, és a személyes találkozó keretében ezt szóvá is fogják tenni.

– A PD Lux találkozót szervez 2015. októberre az Európai Bíróság és a GTC képviselőivel, tekintettel arra, hogy az EU-bíróságnak új elnöke lesz. A munkacsoport már a lehetséges kérdésköröket állítja össze.