A témával kapcsolatos korábbi közleményünk ide kattintva olvasható.

2017. július 1-től ezen szolgáltatást csak olyan ingatlanban lehet végezni, amely a szolgáltató saját tulajdona, vagy amelyre legalább a szolgáltató használati jogát az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezték - foglalja ösze a lényeget az Ecovis Hungary Legal.

A rendeletben megjelölt „használati jog” mibenléte egyelőre nem egyértelmű a jogalkalmazók számára (ezt elemezték egy blogbejegyzésükben), így ennek tartalmát vélhetően a gyakorlat fogja csak kialakítani.

Fontos, hogy aki székhelyszolgáltatást vesz igénybe, továbbra is köteles lesz ezt bejelenteni az adóhatóság számára.

A korábbi székhelyszolgáltatásra vonatkozó szerződéseket 2017. augusztus végéig az új elvárásoknak megfelelően kell módosítani. A szóban kötött megállapodásokat írásba kell foglalni. Ha az új szabályoknak megfelelő szerződés nem jön létre, a korábbi, székhelyszolgáltatásra irányuló jogviszonyt 2017. augusztus 31. napjáig meg kell szüntetni.

A székhelyszolgáltatónak számos kötelezettséget kell folyamatosan teljesítenie, így többek között a cég cégtábláját az ingatlanon elhelyezni, a cég iratait elkülönítetten kezelni, naprakész iratjegyzéket vezetni és minden új küldeményről egy munkanapon belül a megbízóját értesíteni. Érdemes ezért olyan profi szolgáltatót választani, aki ezen előírásoknak folyamatosan és gördülékenyen eleget tud tenni.