A világ migrációs rendszereiben az Európa Unió egy jelentős, de semmiképpen sem szélsőségesen érintett szereplő.

A blokk országai három típusra oszthatóak a vándorlási dinamika szempontjából:

 • egyrészt vannak országok, amelyek igen alacsony elvándorlás mellett jelentős bevándorlással rendelkeznek;
 • másrészt vannak országok, amelyek bevándorlói többlettel bírnak, miközben jelentősebb elvándorlást nem mutatnak;
 • harmadrészt pedig vannak országok, és térségünket többnyire ilyenek alkotják, amelyek alacsony bevándorlással és növekvő elvándorlással számolhatnak.

A nemzetközi vándorlás folyamatai a magyar népességfejlődésre történetileg is jelentős hatást gyakoroltak. Magyarország aktuális migrációs helyzetét nagyrészt az határozza meg, hogy az Európai Unió (egy gazdag, belül nyitott, kifelé részben zárt politikai és gazdasági tömörülés) perifériáján található. Ennek következtében az elvándorlás magas szintjére hosszabb távon is számítani lehet, miközben a bevándorlás változó, de inkább alacsony intenzitású marad.


A konferencia célja, hogy:

 • e migrációs folyamatok népesedési, társadalmi, gazdasági és politikai okaival és hatásaival foglalkozzon helyi, regionális és globális szinten,
 • támpontokat kíván nyújtani a migrációval kapcsolatos társadalompolitikai döntések tudományos megalapozásához is.

A konferenciát szervező MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont olyan előadókat vár, akik kutatási eredményeikkel hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy megértsük Magyarország helyét a globális migrációs folyamatok összefüggéseiben.

A konferencia plenáris és szekcióülések keretében végzi munkáját. A plenáris előadások két szekcióban, magyar és angol nyelven hangzanak el, kiválasztásuk meghívás alapján történik.

A konferencia szervezői a következő szekciókba várnak jelentkezéseket:

 1. Napjaink migrációs folyamatainak történelmi meghatározottsága, a magyarországi be- és kivándorlások története
 2. A migráció népesedési hatásai, a magyarországi migránsok demográfiai és társadalmi helyzete
 3. A válságövezetek (különös tekintettel a közel-keleti és szubszaharai régiókra) politikai, gazdasági és társadalmi folyamatainak hatása a nemzetközi migrációra
 4. A migráció (elvándorlás és bevándorlás) gazdasági és munkaerő piaci okai és hatásai Magyarországon
 5. A migráció nemzetközi és nemzetállami jogi szabályozásának problémái
 6. Az európai integrációs szakpolitikák működése lokális és globális szinten
 7. Az európai és hazai menekültügyi helyzetre adott jogi, szakpolitikai és civil társadalmi reakciók
 8. Nemzetpolitika, diaszpóra-politika és migrációs folyamatok kölcsönhatásai
 9. A bevándorlással és menekültüggyel kapcsolatos társadalmi vélekedés alakulása, - idegenellenesség Magyarországon (avagy mit is mér a szociológia a xenofóbia kapcsán)
 10. Az interkulturális viszonyok alakulása a migrációs folyamatok hatására. A „multikulturalizmus válsága”: közbeszéd vagy valóság?
 11. Magyar diaszpóra közösségek gazdasági, politikai és kulturális szerveződése a világban, bevándorlók közösségei Magyarországon


A konferencián való részvételi szándékot, a szekció megjelölését valamint a tervezett előadás címét és rövid (200-300 szavas) kivonatát 2015. szeptember 25-ig kell a konferencia szervezőinek eljuttatni a migracio.konferencia@tk.mta.hu címre.

A benyújtott előadásvázlat alapján a tudományos bizottság dönt a jelentkezés elfogadásáról. A döntésről valamennyi jelentkező 2015. október 15-ig értesítést kap. Az elfogadott előadások időtartama maximum 15 perc, amelyet vita követ. A rendezők a konferencia anyagát megjelentetik, ezért az előadások szövegét maximum 1 ív terjedelemben 2016. január 31-ig kell eljuttatni a már megadott e-mail címre.

A konferencia tudományos bizottsága: Szelényi Iván – elnök Hárs Ágnes Melegh Attila Nagy Boldizsár Örkény Antal Sik Endre Tóth Judit Tóth Pál Péter. A konferencia szervezőbizottsága: Kováts András – elnök Feischmidt Margit Janky Béla Papp Z. Attila

Időpont: A Magyar Tudomány Ünnepének keretében 2015. november 16-17 (hétfő-kedd)

Helyszín: A Magyar Tudományos Akadémia Székháza (az 1. nap plenáris ülései) Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont épülete (a 2. nap szekcióülései)

További információ: Kováts András - kovats.andras@tk.mta.hu, +3612246790