A szeminárium bemutatta az Integritás felmérés 2018. évi megújítását és a legfrissebb felmérések eredményeit, valamint az ÁSZ integritási ellenőrzési módszertanát. A résztvevők mindezek mellett betekintést nyerhettek az ÁSZ Integritás Projektjének keretében végzett szerteágazó tevékenységekbe, továbbá megismerhették a Közbeszerzési Hatóság tapasztalatait, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem antikorrupciós képzési programjait is – számolt be a Pénzügyi Szemle online.

Domokos László

Domokos László, az Állami Számvevőszék elnöke nyitóbeszédében felidézte: az Állami Számvevőszék éppen 10 évvel ezelőtt indította el első integritás projektjét, amelynek a célja az volt, hogy egy kérdőíves felméréssel, majd annak évenkénti megismétlésével hozzájáruljon a szervezeti integritás kultúrájának kialakításához a magyar közintézményekben. Hozzátette: az elmúlt években több számvevőszék adaptálta az Állami Számvevőszék módszerét, és a saját országának körülményeihez igazodva, elindította a saját integritás felmérését. Mi erre vagyunk büszkék, hiszen a 2014. óta minden évben megrendezésre kerülő nemzetközi integritás szemináriumainknak éppen az a célja, hogy átadja az Állami Számvevőszék tapasztalatait más országok számvevőszékeinek - mondta Domokos László.

Az ÁSZ elnöke szerint: nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy a korrupció az egész világ alattomos betegsége. A korrupció elleni küzdelem pedig komoly kihívást jelent - mutatott rá, majd kifejtette: általános vélekedés, hogy a korrupció a gazdasági növekedés és a fejlődés egyik legfőbb gátja. A korrupcióval terhelt országokban általában lassul a gazdasági növekedés, csökken a termelékenység, visszaesnek a beruházások, sérül a verseny és társadalmi krízis alakul ki. A magyar gazdaság elmúlt években megvalósított eredményei ugyanakkor ezzel homlokegyenest ellentétesek. A statisztikai hivatal néhány napja közölte, hogy a magyar gazdasági növekedés mintegy 5 százalékos volt 2018-ban, ami Európai Uniós szinten is kiemelkedő mértékű. Magyarország egy növekedő és bővülő, nem pedig egy korrupcióval súlyosan terhelt ország képét mutatja - mondta Domokos László.

Warvasovszky Tihamér

Az integritás-projekt nagyon sikeresnek bizonyult - mutatott rá Warvasovszky Tihamér, az ÁSZ alelnöke. Mint mondta: a felmérésben önként résztvevő költségvetési szervek létszáma megháromszorozódott, valamint a megelőzésen alapuló korrupció elleni fellépésben ma már kiemelt szerepe van az ÁSZ integritás felmérésének Magyarországon. Amennyiben a szervezeti integritás megerősítését a korrupció megelőzése szempontjából egy számvevőszék fontosnak tartja, akkor ellenőrzési tevékenységébe is be kell építenie az integritás ellenőrzését, hiszen a legnagyobb társadalmi hatást ellenőrzései révén képes elérni - mondta Warvasovszky Tihamér. Egy szervezet integritását csak akkor lehet ellenőrizni - vélekedett -, ha előtte megfogalmazódik a társadalmi elvárás, és ezzel összhangban a jogszabályi követelmények arra vonatkozóan, hogy egy közintézmény vezetőjének alapvető feladata a szervezeti integritás megteremtésére és megerősítése.

Előadásában Warvasovszky Tihamér részletesen beszélt arról, hogy az elmúlt években az Állami Számvevőszék, hogyan jutott el az integritás felmérésről az korrupció ellen védettséget biztosító kontrollok ellenőrzéséig. Az ÁSZ alelnöke szerint: a jogszabályok betartása csak szükséges, de nem elégséges feltétele az integritásnak, azaz egy szervezet vezetőjének a konkrét jogszabályokon túlmutató felelőssége is van szervezete integritásának megteremtése érdekében. Elsősorban meg kell fogalmaznia, és ki kell nyilvánítania a szervezet által követendő értékeket, fel kell tárnia azokat a kockázatokat, amelyek az értékek érvényre jutását akadályozzák, és ki kell alakítania azokat a kontrollokat, amelyek a kockázatok kezelését lehetővé teszik, akkor is, ha azokat jogszabály kötelezően nem írja elő, azaz értelmezésünk szerint úgynevezett lágy kontrollok - fejtette ki az alelnök. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Einar Gorrissen

Einar Görrissen, az INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezés (IDI) vezérigazgatója az Állami Számvevőszék 2019. évi Nemzetközi Integritás Szemináriumának nyitókonferenciáján bemutatta az IDI közreműködését a számvevőszékek korrupció elleni küzdelmében és a közszféra integritásának növelésében. A korrupció világjelenség, amely akadályozza a gazdasági növekedést, szétzilálja a társadalmat és lassítja a fejlődő országok felemelkedését. Erkölcsi kötelességünk, hogy közösen vegyünk részt a korrupció elleni küzdelemben. - hangsúlyozta előadásában Einar Görrissen.

Az IDI álláspontja szerint a számvevőszékeknek elsősorban a legfontosabb területekre kell koncentrálniuk, azaz első lépésben azonosítaniuk kell az adott ország legfőbb kihívásait és azokra fókuszálni. A számvevőszékek korrupció elleni küzdelmében az egyik leghatékonyabb eszköz a megelőzés, melynek során felmérésekkel, párbeszédekkel mérhetők fel és kezelhetők a kockázatok. Ugyancsak kiváló eszköz a jó gyakorlatok követése, melynek során ugyanakkor a példamutató magaratással évekig tart az intézmény hitelének felépítése, annak lerombolása ugyanakkor akár pár perc alatt, egy rossz döntéssel végbe mehet. Az IDI egy új, 2020-tól bevezetendő stratégiai tervet dolgoz ki, melynek része lesz a közbeszerzések hatékonyabb ellenőrzése és auditálása, továbbá a korrupciós kockázatelemzési gyakorlat megvalósítása. A cél az, hogy hozzájáruljunk a jól irányított, független számvevőszékek létrehozásához világszerte - mondta Einar Görrissen. Az előadásról bővebben itt olvashat.

Rigó Csaba Balázs

Közbeszerzési Hatóság elkötelezett abban, hogy a működése átlátható, etikus és feddhetetlen legyen, ennek megfelelően célja az integritás alapon működtetett szervezet kialakítása és fenntartása - mondta Rigó Csaba Balázs, a Közbeszerzési Hatóság elnöke. A Közbeszerzési Hatóság ennek érdekében számos újítást vezetett be az elmúlt időszakban: 2018 augusztusától például integritás-felelős koordinálja a Közbeszerzési Hatóság valamennyi, integritással kapcsolatos feladatait. A szervezet emellett integritás munkacsoportot alakított, melynek elsődleges feladata a Közbeszerzési Hatóság működése során felmerülő integritási és korrupciós kockázatok összegyűjtése, valamint azok megoldására vonatkozó hatékony javaslatok, tervek kidolgozása.

Rigó Csaba Balázs hozzátette: a tavalyi évben a Közbeszerzési Hatóság valamennyi belső szabályzatát, utasítását felülvizsgálta. Ennek keretében - a korrupció megelőzés és az integritás erősítése céljából - részletesebb, új Etikai Kódexet, valamint a szervezeti integritást sértő események kezelésére új eljárásrendet fogadott el. Emellett 2018-ban a Közbeszerzési Hatóság belső, 2 napos interaktív integritás tréninget is szervezett valamennyi munkatársának, amelyen felül vezetői részt vettek a Nemzeti Közszolgálati Egyetem szervezésében zajló 3 napos integritási képzésen is. Az előadásról bővebben itt olvashat.

A nyitókonferencián Domokos László ÁSZ-elnök átadta az idei SOLIDUS-díjakat. A 2016-ban alapított elismerést az idei évben Warvasovszky Tihamér alelnök és Einar Görrissen, az INTOSAI Fejlesztési Kezdeményezése vezérigazgatója vehette át. A SOLIDUS-díj azoknak a természetes személyeknek adományozható, akik kiemelkedő tevékenységükkel hozzájárultak az Állami Számvevőszék céljainak eléréséhez, tevékenységének ellátásához és fejlesztéséhez, alkotmányos szerepének betöltéséhez, és társadalmi megbecsüléséhez.