Az Európai Bizottság által május 20-án bemutatott új biodiverzitási stratégia és „a termelőtől a fogyasztóig” elnevezésű fenntartható élelmiszer stratégia az európai zöld megállapodás része, ami egy új, fenntartható gazdasági növekedési modell létrehozását célozza – írta a BruxInfo.

A két új stratégia ambiciózus európai cselekvési programot és kötelezettségvállalásokat javasol a biológiai sokféleség csökkenésének megállítására és az élelmiszerrendszereknek az emberek és a természeti környezet egészségének védelmét szem előtt tartó átalakítására.

A biodiverzitási stratégia a biológiai sokféleség csökkenésének fő kiváltó okaival foglalkozik. Ezek közé tartozik a nem fenntartható föld- és tengerhasználat, a természeti erőforrások túlzott kiaknázása, a környezetszennyezés és az idegenhonos betolakodó fajok térnyerése.

A stratégia konkrét lépéseket fogalmaz meg arra, hogy mit kell tenni 2030-ig az európai biológiai sokféleség helyreállítása érdekében, ideértve azt is, hogy Európa szárazföldi és tengeri területeinek legalább 30%-át hatékonyan kezelt védett területekké kell átalakítani, a mezőgazdasági területeknek pedig legalább a 10%-át vissza kell alakítani magas sokféleségű tájelemmé. Az intézkedések az Európai Bizottság szerint gazdasági előnyökkel járnak majd a helyi közösségek számára, mivel fenntartható munkahelyeket teremtenek, és biztosítják a növekedést.

Évente 20 milliárd euró szolgálja majd a biológiai sokféleség védelmét uniós, nemzeti és magánforrásokból.

A biodiverzitási stratégia többek között a következőt javasolja:

  • Jogilag kötelező célok meghatározása a sérült ökorendszerek és folyók helyreállítására
  • A védett területek és fajok egészségi állapotának javítása
  • A méhek és más beporzók újrahonosítása a mezőgazdasági művelés alá vont területeken
  • A szennyezés csökkentése, és a városok kizöldítése
  • A biogazdálkodás és más, biológiai sokféleséget előmozdító gazdálkodási módszerek kiterjesztése
  • Az európai erdők állapotának javítása

A „Termelőtől a fogyasztóig” stratégia lehetővé fogja tenni, hogy az EU olyan, fenntartható élelmiszerrendszerre álljon át, amely biztosítja az élelmezésbiztonságot és egészséges élelmiszerekkel látja el a fogyasztókat.

Csökkenteni fogja az uniós élelmiszerrendszer környezeti és éghajlati lábnyomát, és meg fogja erősíteni ellenálló képességét, ugyanakkor védeni fogja a polgárok egészségét, és biztosítani fogja a gazdasági szereplők megélhetését.

A stratégia konkrét célokat határoz meg az EU élelmiszerrendszerének átalakítására. Előirányozza:

  • a növényvédő szerek használatának 50%-os csökkentését,
  • a műtrágyahasználat legalább 20%-os csökkentését,
  • a haszonállatok és az akvakultúra esetében használt antimikrobiális szerek értékesítésének 50%-os csökkentését,
  • a biogazdálkodásnak a mezőgazdasági területek 25%-ára való kiterjesztését.

Ambiciózus intézkedéseket javasol annak érdekében is, hogy az uniós polgárok számára az legyen a legkönnyebben járható út, hogy egészséges élelmiszerekkel és ételekkel táplálkozzanak. Ezt a célt szolgálja például a fogyasztók egészséges, fenntartható élelmiszerekkel kapcsolatos tájékozódását jobban szolgáló élelmiszer-címkézés.

A közös agrárpolitika és a közös halászati politika új finanszírozási csatornákon keresztül fogja támogatni a mezőgazdasági termelőket, halászokat és akvakultúra-ágazati termelőket abban, hogy fenntartható módszerekre álljanak át.