Dr. Kemenes István, címzetes kúriai bíró, a Szegedi Ítélőtábla nyugalmazott kollégiumvezetője a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a polgári és a gazdasági jog területén kiemelkedő szakmai pályafutása, valamint az új Polgári Törvénykönyv egyik kodifikátoraként végzett lelkiismeretes, példaértékű munkája elismeréseként.

Szintén a Magyar Érdemrend Középkeresztje polgári tagozata kitüntetésében részesült a hazai közúti közlekedés modernizálása érdekében végzett több évtizedes munkája, valamint a kommunista diktatúra idején megtűrt egyházi iskolák történetének kutatása, illetve a XVI - XVIII. századi magyar történelmi ikonográfia tárgyi emlékeinek felkutatása és rendszerezése terén elért eredményei elismeréseként Szalai Béla, az Útügyi Világszövetség Magyar Nemzeti Bizottságának volt elnöke, az esztergomi Mária Valéria Híd újjáépítéséért felelős egykori miniszteri biztosa.

A Magyar Érdemrend Tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült a polgári és a büntetőjog területén folytatott magas színvonalú, példaértékű munkája elismeréseként dr. Kozma Istvánné Dr. Váradi Katalin Margit, címzetes táblabíró, a Nyíregyházi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke; az alapvető emberi jogok melletti következetes kiállása, és a Magyarországon élő kisebbségek és vallási közösségek védelmét szolgáló munkája elismeréseként dr. Lukács Tamás, nyugalmazott ügyvéd, volt országgyűlési képviselő, a Független Rendészeti Panasztestület volt elnöke; illetve a bírói pálya iránti példaértékű elhivatottsággal és kiemelkedő szakmai felkészültséggel végzett, több mint négy évtizedes munkája elismeréseként dr. Zámbó Ágnes, a Pécsi Törvényszék nyugalmazott tanácselnöke.

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetésben részesült példaértékű elhivatottsággal végzett, magas színvonalú bírói és vezetői munkája elismeréseként Szilvásyné dr. Futó Rózsa, címzetes törvényszéki bíró, a Békéscsabai Járásbíróság nyugalmazott bírája.

A Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült a zenei nevelés és tehetséggondozás iránt elhivatott, több évtizedes zenepedagógusi pályafutása elismeréseként Novák Gyuláné, a veresegyházi Lisznyay Szabó Gábor Alapfokú Művészeti Iskola óraadó hegedűtanára.

A Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült az igazságszolgáltatás területén végzett több évtizedes, magas színvonalú pályafutása elismeréseként Tolcsvainé Paulik Mária, a Miskolci Törvényszék nyugalmazott tisztviselője.

A Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült közel három évtizede lelkiismeretesen végzett munkája elismerésekén Tasnádiné Tóth Mária Katalin, a Kecskeméti Járásbíróság titkárságvezetője, illetve a bírósági igazságszolgáltatás területén végzett több évtizedes munkája elismeréseként Turbucz Istvánné, a Szeghalmi Járásbíróság nyugalmazott tisztviselője.