Dr. Hidasi Gábor, a MÜK OAB elnöke

Dr. Hidasi Gábor bizottsági elnök mindenek előtt szükségesnek tartotta leszögezni, hogy az elnöki tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok, a MÜK Alapszabálya, szabályzatai és határozatai mindenkor hatályos rendelkezései betartásával, a hozzájuk tapadó elvárásrendszernek és felelősségnek megfelelő magas színvonalon, folyamatosan, hatékonyan, a magyar ügyvédség és kamarai jogtanácsosi hivatásrend érdekeinek megfelelően kívánja végezni. Hozzá tette azt is: arra törekszik, hogy a bizottság tagjai között bizalmi elvi, hatékony, feszültségek nélküli együttműködés és arányos munkamegosztás alakuljon ki. Elnöki munkáját a mindenkor szükséges feladatok, a jogszabályi és MÜK elvárások határozzák meg.

A honi ügyvédiség életét már a közeljövőtől alapjaiban meghatározó, általa az OAB elé terjesztett munkatervvel kapcsolatban a következőkről tájékoztatta szerkesztőségünket dr. Hidasi Gábor:

  1. Ez év április végéig kialakítjuk az OAB ügyrendjét, kiszámítható, áttekinthető operatív munkarendjét. Az OAB működésének első éve az önszervezés, a normaalkotás, a munkarend kialakítása, a MÜK és a területi kamarák tisztségviselőivel és szerveivel, különösen oktatási bizottságaival való együttműködés jegyében fog zajlani.
  2. Május 14-ig elkészül az ügyvédi tevékenységet végzők kötelező továbbképzésnek tudományos és szakmai követelményrendszeréről, ellenőrzésének és nyilvántartásának rendjéről, és az akkreditáció szempontrendszeréről szóló szabályzat tervezete annak érdekében, hogy a MÜK Küldöttgyűlése e szabályzatot lehetőség szerint még e félévben elfogadhassa.
  3. Május 27-ig el kell készülnie az ügyvédjelöltek és jogi előadók képzését, az Ügyvédi tevékenység gyakorlására jogosultak, az ügyvédjelöltek és jogi előadók ezzel kapcsolatos feladatait, valamint az ügyvédi kamaráknak az ügyvédjelöltek és jogi előadók képzésének megszervezésével kapcsolatos feladatait tartalmazón szabályzat tervezetének, mert a Küldöttgyűlésnek e tárgyban is mihamarabb szabályzatot kell alkotnia.
  4. Június 4-ig elkészül az akkreditáció és a képzési események nyilvántartási díjairól szóló koncepció, mert a MÜK Elnökségének határozatot kell hoznia erről. E nélkül az akkreditáció iránti kérelmek elbírálása nem kezdődhet meg, illetve a kérelmezők nem tudják megismerni, hogy az akkreditációnak milyen pénzbeli feltételei vannak.
  5. Június végéig elkészülnek az akkreditáció és a képzési események nyilvántartásba vételéhez szükséges iratminták, és ezek felhasználásával szeptember végéig elkészülnek azok a számítástechnikai rendszerek, melyek az akkreditációs és egyéb nyilvántartási eljárásokat vezérlik. 2019 szeptembertől számítani kell arra, hogy beindul az akkreditáció. Célunk, hogy eddig kialakítsuk és működöképessé tegyük azt a ügyintézési rendszert, ami lehetővé teszi a kidolgozott iratminták számítástechnikailag szervezett alkalmazását.
  6. Amint befejeztük a kötelező továbbképzéssel kapcsolatos normaalkotási és ügyvitelszervezési munkát, haladéktalanul javaslatot teszünk a MÜK elnökének a Továbbképzés Időszak kezdő napjára vonatkozóan. Célszerű lenne, ha az első ötéves továbbképzési időszak 2020. január 1.-én kezdődne. A 2019-es kezdés azzal járna, hogy az ötéves továbbképzési ciklus töredékévvel kezdődne, ami bonyolultabbá tenné a kreditpont elszámolást az időszak lezárásakor.
  7. A kötelező továbbképzéssel kapcsolatos valamennyi szabályzat és határozat elfogadását követően tervezünk egy továbbképzési konferenciát a MÜK és a területi kamarák tisztségviselői, különösen oktatási bizottságai részvételével. A konferencia alkalmas lesz arra, hogy megismertessük az elméleti és gyakorlati problémákat, segítsük a területi kamarák felkészülését a kötelező továbbképzés szervezésére, bonyolítására, és az egymással történő együttműködésre.
  8. 2019. őszén elkészítjük a külföldi ügyvédi gyakorlat elismeréséről szóló szabályzat tervezetét, hogy az Elnökség a Küldöttgyűlés elé terjeszthesse, és lehetőleg még az idén létrejöjjön az e tárgyú szabályzat.

A MÜK Oktatási és Akkreditációs Bizottságának 2019. február 25-én megválasztott tagjai:

dr. Bógyi Attila a kamarai tag jogtanácsosok képviseletében, dr. Cserba Lajos, a BAZ Megyei Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Gerő Tamás, a Budapesti Ügyvédi Kamara elnökségi tagja, dr. Hidasi Gábor Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának éveken át volt elnöke, OAB bizottsági elnök (megválasztva a bizottság által 2019. április 8-án), dr. Károlyi Attila, a Zala Megyei Ügyvédi Kamara titkára, dr. Réczei Géza Budapesti Ügyvédi Kamara Oktatási Bizottságának elnöke)