A tájékoztatás szerint a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak tevékenysége feletti átfogó kontrollt a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) könyvvizsgálói közfelügyeleti főosztálya (közfelügyeleti hatóság), a Magyar Könyvvizsgálói Kamara és az MNB együttműködve gyakorolja.

A jegybank hangsúlyozta: fokozott figyelemmel kíséri a pénzügyi intézmények könyvvizsgálóinak és könyvvizsgáló cégeinek tevékenységét. A könyvvizsgálók alapvető védelmi funkciót töltenek be a pénzügyi intézmények működésében, ugyanis a számviteli beszámolók megbízhatóságának és hitelességének vizsgálata, illetve az év közben végzett folyamatos audit feladatok lehetővé teszik számukra a társaság működése során jelentkező problémák, hiányosságok korai észlelését.

Közölték, ha az MNB tudomására jut, hogy a könyvvizsgáló nem megfelelően végzi tevékenységét, akkor a kamaránál, illetve a közfelügyeleti hatóságnál fegyelmi, rendkívüli minőségellenőrzési eljárást kezdeményezhet, a minősítés felfüggesztését, visszavonását is javasolhatja , továbbá a könyvvizsgálati szolgáltatást igénybe vevők érdekét veszélyeztető helyzetre utaló kockázati jelzést is tehet.

A közlemény szerint a pénzügyi intézmények által megbízott könyvvizsgálóknak speciális tudáson alapuló minősítéssel kell rendelkezniük , amelynek odaítélési eljárását a közfelügyeleti hatóság folytatja le, de a minősítés megadásánál a jegybank egyetértési jogot gyakorol. Idén 78 kérelem elbírálásánál működött közre az MNB, ebből 66 esetben támogatta a minősítés odaítélését, 4 esetben hiánypótlást javasolt, további 8 könyvvizsgálónál pedig összeférhetetlenség, illetve jogszabályi feltételek hiánya miatt nem támogatta a pozitív elbírálást.

A jegybank a pénzügyi intézményeknél végzett helyszíni ellenőrzései során a teljes körű tényfeltárás érdekében a könyvvizsgálókat meghallgathatja, konzultációt kezdeményezhet velük . Emellett a hitelintézetek, befektetési szolgáltatók, illetve biztosítók könyvvizsgálói a jegybanknak külön kiegészítő jelentést is kötelesek készíteni, amely a működési kockázatokra vonatkozó információk hasznos forrása lehet - közölték.