A német alkotmánybíróság május 5-én kihirdetett ítéletében három hónapos határidőt szabott az Európai Központi Banknak arra, hogy indokolja meg a 2015-ben hirdetett, a gazdaság élénkítését támogatni hivatott kötvényvásárlási programját, vagy a német jegybank a továbbiakban nem vehet részt benne – idézte fel az MTI.

Az Európai Unió Bírósága közleményében arra emlékeztetett, hogy állandó ítélkezési gyakorlata szerint az uniós bíróság által előzetes döntéshozatal keretében hozott ítélet kötelező a tagállami bírósággal szemben az alapjogvita elbírálása során.

Annak érdekében, hogy biztosított legyen az uniós jog egységes alkalmazása, a tagállamok által e célból létrehozott bíróság egyedüliként rendelkezik hatáskörrel annak megállapítására, hogy valamely uniós intézmény aktusa ellentétes-e az uniós joggal. Az ilyen aktusok érvényességét illetően a tagállami bíróságok között fennálló nézetkülönbségek ugyanis veszélyeztethetnék az uniós jogrend egységességét, továbbá sérthetnék a jogbiztonságot.

A tagállamok egyéb hatóságaihoz hasonlóan a bíróságok is kötelesek biztosítani az uniós jog teljes körű érvényesülését. Csak így lehetséges, hogy az Európai Unión belül biztosított legyen a tagállamok egyenlősége - húzták alá.

Az intézmény tartózkodni fog attól, hogy e kérdésben bármilyen további nyilatkozatot tegyen - tette hozzá az uniós bíróság.