Az Országos Bírói Tanács (OBT) a múlt hetekben határozott arról, hogy indítványozza dr. Handó Tünde, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének elmozdítását az Országgyűlésnél. Az OBT kifogásolta például dr. Handó Tünde szerintük törvénysértő kinevezési és kirendelési gyakorlatát is. A tanács határozatában az is olvasható:

  • Dr. Handó Tünde 2018 áprilisa óta megtagadta az együttműködést az őt felügyelő bírói testülettel, saját hatásköreit alkotmányos ellenőrzés nélkül gyakorolja.
  • Dr. Handó Tünde szembehelyezkedett az Alaptörvényben világosan megfogalmazott kontrollált hatalomgyakorlás elvével.
  • Amint azt az OBT korábban is egyértelművé tette: a törvények betartása és betartatása nem választás kérdése, hanem alkotmányos kötelesség a közhatalom gyakorlói számára.

A határozatra akkor szinte azonnal válaszolt az Országos Bírósági Hivatal. Az OBH már a legitimitását is megkérdőjelezte az Országos Bírói Tanácsnak, amelynek a dr. Handó Tünde vezette szervezet szerint egyetlen célja volt: minél nagyobb zavart keltsenek a bíróságok körül.

Nem sokkal később aztán az OBH honlapján megjelent, hogy minden megyéből kiálltak dr. Handó Tünde mellett – ezt cáfolták most a győri bírák.

Az üggyel kapcsolatos fontosabb korábbi közleményeink: