Néhány korábbi, dr. Havasi Dezsővel kapcsolatos fontosabb közleményünk:

* * * * * * * *

Kereslet van a színvonalas jogi munkára

Az Ügyvédfórum kérdésére, hogy milyen éevek elé néz a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara, az újonnan elnökké megválasztott dr. Havasi Dezső (képünkön) egyebek között elmondta, hogy kamarájuk „ügyvéd eltartó képessége” jó, a színvonalas jogi munkára van kereslet. Nyilván nem egyenletes az eloszlás, vannak ügyvédi irodák, ügyvédek, akik túlterheltek, válogathatnak a megbízások között és vannak, akiknek minden lehetőséget meg kell ragadniuk. Nem tudja bizonyosan, de feltételezi - mondta -, hogy ez a viszonylagos kedvező helyzet országosan nem általános. Mivel a jelentősebb és tartós megbízások a gazdasági szférából származnak, az ország gazdasági térképe illusztrálhatja az ügyvédi lehetőségeket is.

A kikerülhetetlen informatikai forradalmat "humanizálni" kell

Kérdésünkre, hogy felelős területi kamarai vezetőként, s immáron minden bizonnyal a Magyar Ügyvédi Kamara soron következő ciklusában is annak elnökségi tagjaként milyen új jelenségeket észlel, amikre oda kell figyelni, mint fontos kihívásokra, elmondta: az elektronizáció, telematika, és a korszerű ügyviteli rendszerek beszivárgása a jogi munkába nem teljesen új jelenség, de szerepe nőttön nő. Úgy véli: nem szabad sem félni tőle, sem ellenezni alkalmazását, hanem minél hamarabb meg kell tanulni kezelését és „humanizálva” munkánk részévé kell tenni. A kezdeti gyerekbetegségek és vadhajtások ellenére hosszú távon biztos az ügyvédség előnyére fog válni. A postára és földhivatalba ballagás korszakának vége - tette hozzá -, főleg, hogy egy ajánlott levél ötszáz forint... Az internet okosan használva nagy segítsége a jogásznak, hiszen a keresőprogramok, a világ bármelyik részéről lenyitható szakmai adatbázisok gyors és hatékony szolgái az ügyvédi tevékenységnek - hnagsúlyozta.

Minőség és méltóság

És hogy milyen kísértések ütik, üthetik fel a fejüket, amelyeket jobb lenne kikerülni? - Erre a kérdésünkre arról beszélt, hogy az elektronikus felületen villámgyorsan létrehozható és terjeszthető virtuális közösségek összes pozitívuma mellett, jó lenne elkerülni a - nem ritkán - alpári stílus átterjedését az ügyvédi közéletre. Az ügyvédi minőség alapvető etikájához tartozik a hivatás méltóságának képviselete és megtartása a mindennapokban is. Ez vonatkozik természetesen bármilyen közösségi,vagy közéleti szerepvállalásra.

Önkritikával is javítandó kamarai közéleti közönyösség

Kamarai közéleti vonatkozásokra térve, sajnálattal állapította meg, hogy bármilyen kamarai rendezvényen, legyen az szakmai, vagy kulturális, a részvétel maximum 10-15 %,-os, vagyis a tagság nehezen mozgósítható közösségi tevékenységre. Úgy véli, hogy az új kamarai vezetésnek önkritikusan kell ezt a jelenséget kezelni és a heterogén tagság számára vonzó eseménykínálattal kell szolgálnia szélesebb kamarai közösségi élet kialakulását.

Jószomszédság az Európai Unióban

A Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara úgymond határmenti jellegénél fogva az északi szomszéd, Szlovákia vonatkozásában is jogi kapcsolatokat ápol: több megyei ügyvédnek s fordítva, több szomszéd-országbeli ügyvédnek vannak kölcsönös munkakapcsolatai az Európai Unió határain belül, egy új, sok tekintetben még bejáratlan jogi háttérrel. Minderről az ezév májusában, Esztergomban tartott határmenti magyar-szlovák ügyvédtalálkozón, annak levezető elnökeként egyebek között így nyilatkozott: a rendkívül gyorsan változások, amelyeknek a jogi háttere és összetevői is igen gyorsan átformálódnak mindkét szomszédos országban és magában az EU-ban is, szükségessé és ésszerűvé teszik ezeket a határmenti szakmai megbeszéléseket, amiket a Magyar Ügyvédi Kamara is messzemenően támogat. Az eredményes és gördülékeny együttműködés egyik legfontosabb feltétele, hogy a két ország ügyvédei a kellő mértékben tájékozottak legyenek a szomszédság ügyvédeit és munkaterületeit érintő törvényekről.

Foto: Panpress