2017. augusztus 11-én elhunyt Lábady Tamás személyében a nagytudású, bölcs bírót, a polgári jog kiváló ismerőjét, az egyetemi oktató, és az Alkotmánybíróság máig tisztelettel emlegetett és megbecsült volt tagját is gyászolják.

Lábady Tamás 1944-ben született. A Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1968-ban szerzett jogi diplomát. 1970. július 1-jétől polgári peres ügyekben ítélkező bíró Siklóson, majd a Pécsi Vá­rosi Bíróságon. 1976-tól a Baranya Megyei Bíróság másodfokú bírója, 1980-tól megyei bírósági tanácsvezető. 1974-től 1999-ig oktatott polgári jogot a pécsi jogi karon: ahol először óraadó, később másodál­lású adjunktus, 1991-től docens.

1988-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1995 óta a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtu­dományi Karának tanára. 1990 júniusa és 1999 júliusa között az Alkotmánybíróság tagja, 1993 júliusa és 1998 novembere között az Alkotmánybíróság helyettes elnöke. 2003. január 1-jétől 2012 júniusáig, nyugdíjba vonulásáig a Pécsi Ítélőtábla elnöke. Tanított az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében.

2011-ben címzetes kúriai bíró és a Deák Ferenc Díj kitüntetettje.

2012-ben elnyerte a legmagasabb igazságügyi kitüntetést, a Juhász Andor díj arany fokozatát.

Az Magyar Ügyvédi Kamara elnöksége a „Jog szolgálatában” kitüntetést adományozta részére.