A hagyománnyá vált rendezvénysorozat - amelyen rendszeresen megjelenik a hazai törvényhozási és igazságszolgáltatási intézményrendszer legfelsőbb vezetői - immáron túllépte a tizedik évfordulót. Az esemény a hazai ügyvédség egyfajta éves gyorsmérlege is. Ezt időről időre a Magyar Ügyvédi Kamara elnöke, a rendezvénysorozatot kezdeményező és életrehívó dr. Bánáti János szokta megtartani.

Kiemelkedően fontosnak tartják általában a vendégelőadók kiválasztását és megszólalását is. Egyfelől a hazai igazságszolgáltatás kiemelkedő, rendszerint döntéshozó helyzetben lévő személyiségeit kérik fel előadás megtartására. Ezekben általában - az időszerűségeken kívül - az előadók rendszeresen foglalkoznak saját nézőpontjukból az ügyvédségnek a hazai igazságszolgáltatás rendszerében betöltött szerepe értékelésével is.

A másik kiemelkedő esemény: egy hazai szaktekintély előadása, aki rendszerint valamely időszerű szakmai kérdést tűz vizsgálat tárgyává.

Végül, de nem utolsó sorban ezen az eseményen adják át a MÜK által odaítélt különböző szakmai elismeréseket, díjakat, kitüntetéseket.

Az Ügyvédnap idén is estéllyel zárul.