Ügyvédek Milánói Kiáltványa

Külön megemlékeztek a tavaly elfogadott ún. Ügyvédek Kiáltványról (Milánói manifesztum, amely a tavalyi Milánói Expo alkalmából született, az ENSZ glóbuszunk gazdasági-környezetvédelmi jövőjét biztosítani akaró programjait támogató Milánói Chartához csatlakozott). Ebben a dokumentumban az ügyvédek bolygónk eltartó képessége fenntarthatósága érdekében vállaltak feladatokat és tettek konkrét javaslatokat. Az idei konferencián - a korábbiak folyamányaként is - öszességében arra a kérdésre keresték a választ, hogy mi a megújuló szerepe az ügyvédségnek napjaink társadalmi, politikai és gazdasági összefüggéseinek szövevényében. A konferencia arra is jó példa volt: milyen széles körű érdeklődés övezi az ügyvédségnek nem csak a szigorúan vett szakmai, hanem az emberiség nagy kérdéseiben kiérlelt álláspontját.

A három főtéma

A milánói konferencián meghívott vendégként és előadóként dr. Havasi Dezső ügyvéd, a Győr-Moson-Sopron Megyei Ügyvédi Kamara elnöke.

Szerkesztőségünk érdeklődésére tájékoztatta az Ügyvédek Lapja Online-t, hogy a konferencia három fő témaköre a következő volt:

  • alternatív jogvita rendezések (mediáció, választottbíráskodás),
  • ügyvédi továbbképzés és az ügyvédek részvétele a piaci (üzleti) világban,
  • ügyvédek tapasztalatai és szerepe menekültügyi kérdésekben.

Előadások

A konferencia különböző országokból érkezett előadói (balról a második: dr. Havasi Dezső)

A három témakört a következő - minden egyes esetben megbeszélésel bővített - előadásokban dolgozták fel:

  • az Ügyvédség milánói manifesztuma és az ügyvédség szükségszerű részvétele a törvényességre való folyamatos nevelés társadalmi párbeszédében,
  • piaci megfontolások és emberi jogok - vegyíthetők-e? Az ügyvédség szerepe az igazságszolgáltatás fejlődése fenntarthatóságában,
  • a bírósági tárgyaláson kívüli ügyvédi szerep,
  • a jogvédők szerepe napjaink társadalmi és gazdasági színterén,
  • a törvényességre való nevelés és a jogrend védelme,
  • a döntőbíróság szerepe a jogrendben.

Fontos téma: a menekült ügy

Felkérésre dr. Havasi Dezső ez utóbbi blokkban tartott előadást egy lengyel és egy olasz-német ügyvédnő társaságában, a mintegy százötven fős hallgatóság előtt, olasz nyelven.


Balról jobbra: az ülés modertátora, dr. Havasi Dezső, a lengyel és a német-olasz ügyvédnő, előadók

Dr. Havasi Dezső három év magyarországi menekültügyi és bevándorlási helyzetét ismertette, beleértve a jogszabályi változásokat és a határvédelem megerősítésének következményeit. A menekültügyi eljárásokban közreműködő ügyvédek beszámolói alapján részletesen bemutatta az ügyvédek közreműködését, hivatásuk teljesítésének nehézségeit, a kamarák szerepét a fokozott menekültügyi érintettség időszakában. Előadása végén ismertette az éppen aznap, a UIA Budapesten megtartott közgyűlésen elfogadott, menekültügyi kérdésekkel foglalkozó Budapesti Elveket .

A lengyel ügyvédnő, az ombudsmani hivatal munkatársa a menekültügy általános emberjogi követelményeit taglalta.

A kettős ügyvédi rendszerben (német-olasz) működő ügyvédnő pedig a németországi helyzetet ismertette. Beszámolt egy ügyvédi kezdeményezésről, miszerint német ügyvédek mennének Görögországba,Leszbosz szigetére, tájékoztatni az ott várakozó menekülteket a realitásokról.

Fiatal ügyvédek nemzetközi programja

Dr. Havasi Dezső a konferencia előestéjén részt vett a Milánói Kamara Külkapcsolati Bizottsága által szervezett megbeszélésen, amely kidolgozta annak lehetőséget, hogy fiatal ügyvédek más országok ügyvédi irodáiban tölthessenek 3-6 hónapot gyakorlaton. A program szervezői a magyarországi ügyvédségtől is várnak küldő és fogadó készséget.