Miután dr. Havasi Dezső (képünkön) a Milánói Ügyvédkonferencán áttekintette a migráns-kérdés balkáni-keleteurópai régiót, illletve Magyarországot érintő eseményeit és fejleményeit, emlékeztetett arra, hogy a legújabb események azt igazolják: a schengeni országok nem csak a külső határaikat, hanem schengeni belső határaikat is elkezdték fizikai eszközökkel védeni.

Sajnos azt tapasztalhatjuk - adott helyzetképet az állapotokról -, hogy migráns ügyben dúlnak az indulatok, burjánzik a demagógia, a politikusok hangzatos kijelentéseket pufogtatnak, de a kompetens intézmények szervezetek egyelőre kevésbé hatékonyak, a migráció tüneteinek kezelésére és nem az okok megszüntetésére koncentrálnak. A gátlástalan emberkereskedők pedig – az ügyben járatos jogászok szerint – hatékony eszközök és szankciók hiányában degeszre keresik magukat.

Keleten és Délen pedig emberek hada indul el, a háború és nélkülözés, a kegyetlenkedések elöl, vagy csak jobb élet reményében nyugat felé.

Mi ügyvédek - szögezte le dr. Havasi Dezső - biztosan sokkal többen és sokkal többet tehetnénk, hogy mindez ne így legyen, a ténylegesen rászorulók hatékonyabb jogvédelemben részesüljenek.

Ezen a ponton hivatkozott a milánói konferenciával egy időben zajló UIA, a világ egyik legrégebbi és legnépesebb ügyvédi szervezetének budapesti világkongresszusára, amelynek közgyűlése aznap fogadta el a Budapesti Alapelvek elnevezésű memorandumot a menekültek státuszáról és alapvető emberi jogairól.

A Budapesti Alapelvek fogalom-meghatározásokat tartalmaz, feladatokat, ajánlásokat jelöl meg az államok és nemzeti kamarák számára a menekültek jogai és kötelezettségei érvényesülésére, a nemzetközi egyezményeknek, direktíváknak megfelelően.

Ez a közelmúlt és a jelen. És a jövő? Ki tudja? - tette fel a kérdést az előadó. - Magyarország etekintetben lezárta a schengeni határokat, Ausztria, Franciaország és mások a schengeni területen belül építenek kerítéseket. Ha optimisták vagyunk - mondotta dr. Havasi Dezső - , remélhetjük, hogy a nagyhatalmak egyszer meghozzák azokat a hatékony döntéseket és megteszik azokat az intézkedéseket, amelyekkel elérhető, hogy a most útrakelők otthon, hazájukban találjanak békés megélhetést, és emberhez méltó életet.

"És ha pesszimisták vagyunk? Jobb nem belegondolni" - folytatta.

Mindenesetre racionális ügyvédek vagyunk és nem próféták. Feladatunk és szerepünk az, hogy legjobb tudásunk szerint, elkötelezettséggel és buzgalommal szolgáljuk, képviseljük ügyfelünket, bárki is legyen az. Mert erre kötelez bennünket ügyvédi eskünk és lelkiismeretünk - húzta alá végül dr. Havasi Dezső a milánói konferencián elmondott előadásában

Az előadás teljes szövege a nyomtatásban megjelenő Ügyvédek Lapja 2016/6. számában lesz teljes terjedelmében olvasható.