Dr. Tóth M. Gábor elnökjelölt, dr. Borbély Zoltán moderátor, dr. Németh Zsolt elnökjelölt (balról jobbra). Foto: dr Kővári Kálmán

(A kampány indulásáról szóló írásunk ide kattintva olvasható.)

Átgondolt ágenda

Ami a beszélgetés - inkább ez illett az eseményre, nem is a vita - formális kereteit illeti: látszottak a jól átgondoltan, előre egyeztetett megoldások: dr. Réti László leköszönő elnök rövid bevezetője, amivel a népes hallgatóságot és a versengő feleket köszöntötte. Majd az elnökjelöltek életrajzának bemutatását követő eszmecsere struktúrája. Ezt úgy határozták meg, hogy a két jelölt előzetesen hat kérdéskörben állapodott meg, amelyekről mindegyikük elmondta legfeljebb három perces véleményét, s a másik felvetéseire mindig volt lehetőség egy viszontválasz megadására is, egy percben. Végül - miként ebben is előzetesen megállapodtak - volt lehetőség arra is, hogy a hallgatóság soraiból tegyenek fel kérdéseket, Ez pedig úgy történt, hogy az írásban megadott kérdéseket egy dobozban összegyűjtötték, s abból az elnökjelöltek sorsolásszerűen 4-4-et kihúztak, az így kihúzott kérdéseket a beszélgetést - szintén közösen állapodtak meg személyében - dr. Borbély Zoltán ügyvéd olvasta fel, s mindkét jelöltnek lehetősége volt azokra rövid választ adni. Itt jegyezzük meg, az alkalmi moderátornak nem kis része volt abban, hogy az esemény derűs, fesztelen és jó hangulatú, ám mégis jól pergő és összeszedett volt.

Terítéken a legfontosabb kérdések

Ami pedig az est tartalmi részét illeti: mint mondottuk, hat kérdéskört vetettek fel és adtak rá rövid válaszokat, magyarázatokat, elképzeléseket, terveket az elnökjelöltek: 1. a BÜK fegyelmi eljárásával kapcsolatos ügyek, kérdések, 2. a kamarai kommunikáció, 3. oktatás és továbbképzés, 4. érdekvédelem, minden aspektusával együtt, 5. a kirendelés problémaköre, 6. nyitott kamara – a tagság bevonása a döntéshozatalba.

Összességében elmondható: mindkét elnökjelölt igyekezett a már korábban összeállított és sokféle internetes felületen megjelent saját, tételszerűen jól kidolgozott programjára hagyatkozni és hivatkozni válaszaiban. Ezekkel a cselekvési tervekkel az Ügyvédfórumban többször foglalkoztunk: dr. Németh Zsolt bemutatkozó interjúja ide kattintva, programja ide kattintva, dr. Tóth M. Gábort bemutatkozó interjúja ide kattintva, programja pedig ide kattintva olvasható.

Mi érdekelte a népes hallgatóságot?

A hallgatóság köréből érkezett kérdések a védői díjak emelésének igényével, a nyugdíjasoknak teljes tagdíjának kérdéskörével, a fegyelmi eljárásra vonatkozó részlettervekkel, a kirendelésben résztveő ügívédek érdekeinek védelmével, a Kollégák a XXI. századi ügyvédségért csoport (amelynek elnöke dr. Németh Zsolt) és az Ügyvédi Öszefogás Egyesülete (elnöke dr. Bártfai Beatrix) között létrejött alkalmi, választási koalíciójukkal (lásd az Ügyvédfórum vonatkozó cikkét ide kattintva), a kamarai taggá lett jogtanácsosok integrációval és a döntéshozó testületek nyilvánosságával kapcsolatos részletekre, tervekre irányultak.

Ami a leglényegesebb

Zárógondolatként dr. Németh Zsolt azt hangsúlyozta, hogy öszességében fontosnak tartja, hogy a kamarai közéletben eddig még megválasztott tisztségviselőként részt nem vett kollégák közül sokan kerüljenek be a döntéshozó testületekbe. Az Ügyvédi Összefogás Egyesülettel közösen kialakított jelöltlistájukon ezt a szempontot kívánták érvényesíteni, mindamellett, hogy természetesen más jelöltek számára is bőven marad hely a különböző posztokon a választáson való közös megmérettetésre. A fő célnak tekint a szükséges változások bevezetését, megvalósításá, a megválasztottakkal való közös összefogással.

Dr. Tóth M. Gábor ismét utalt részletes programtervezetére. Megválasztása esetén munkáját a kamara tagságéáért, az ügyvédi hivatásrendért végzett szolgálatnak fogja tekinteni, amiit remélhetően egy kitűnő csapatmunkában együtt fognak végrehajtani a megválasztott kollégákkal a 80%-ban személye praxist vivő és a 20%-ban nagyobb irodákban dolgozó ügyvédek érdekében. Tudatában van annak, hogy ez mennyire sszetett feladat. "Tudom, hogy készen vagyok rá, hogy mindent megteszek annak érdekében , hogy megbírkózzam a feladattal, tisztségviselő kollégáimmal karöltve" - mondotta befejezésül.

Lapzárta után, a virtuális térben

A teljesség kedvéért megjegyezzük, hogy a jelöltek - pontosabban a dr. Németh Zsolt köré, illetve a dr. Tóth M. Gábor köré csoportosult jelöltek élve a a korszerű kommunikációs eszközökkel, bemutatkozó kampányvideokkal is gazdagították az ismeretszerzésben és tájékozódásban az erre kíváncsi potenciális kamarai szavazó-tagságot. Ezeket a filmeket internetes felületeken, közösségi oldalakon lehet megtalálni.

Rendezik soraikat

Holnap, november 16-án, pénteken lesz a választás napja. Minden jel arra mutat, hogy mind tartalmi, mind formai, mind az ügyvédi-hivatésrendi írott és íratlan szabályai szerint abszolvált tisztújítási előkészület (kampány) után egy olyan kamarai esemény elé nézünk, amely mindenképpen figyelemre méltó változásokat fog hozni. S hozott már eddig is komolyságával, felelős megközelítéseivel, korszerű eszközök alkalmazásával és a versenytársak - kollégák - szerep- és feladatvállalási törekvéseinek tiszteletben tartásával, az őszinte együttműködési készség kinyilvánításával.

A népes hallgatóság egy része a BÜK dísztermébe. Foto: dr. Kővári Kálmán