BÜK-médiumok

Hogy megkönnyítse a jelölő és majdan - a novemberi közgyűlésen - választó tagság helyzetét a Választási Szabályzat kampányra vonatkozó rendelkezései értelmében - amiként azt a BÜK legutóbbi, 515. számú elektronikus körleveléből is kiderül - a jelöltek számára a kamara azonos feltételek szerint, ingyenesen biztosítja a jelölt által rendelkezésre bocsátott fénykép, önéletrajz, továbbá legfeljebb kétezer karakter terjedelmű bemutatkozó szöveg kamarai honlapon történő közzétételét. Ezt az előírást alkalmazza a kamara a jelöltségért küzdő, jelentkező ajánlatgyűjtők esetében is, hogy "megmutassák magukat", bepillantást engedjenek terveikbe, elképzeléseikbe. A BÜK tisztségviselőinek, testületeinek és a Magyar Ügyvédi Kamara Küldöttgyűlése tagjainak 2018. évi választásán tisztséget/testületi tagságot vállalni kívánó személyek bemutatkozó anyagai a kamara honlapján, (Hírek rovat, Kamarai választások 6. - a jelöltek bemutatkozó anyagai címen, a zárt oldalon, ügyfélkapus belépést követően érhetőek el.

Ezen a mintegy "hivatalos" fórumon túlmenően, rendelkezésre áll még a kampányidőszakban a Pesti Ügyvéd nyomtatott havi folyóirat, a maga erősen limitált terjedelmi lehetőségeivel és szoros időhatárok közé szorítottságával, valamint a BÜK hivatalos elektronikus hírlevele (elvben mindkettőt megkapja hivatalból valamennyi kamarai tag).

Facebookos Kollégák választási oldala

Új jelenség a korábbi hasonló időszakokhoz képest az önmagát ügyesen aktivizáló, ún. Kollégák facebookos oldala, ahol külön csoportot hoztak létre: [BÜK Választások 2018 (ügyvédek)] néven. Ezen a felületen - regisztrálás után - egy igen eleven, rengeteg információval, kritikai észrevételekkel és jövőbe mutató elképzelésekkel teli spontán csevely, eszmecsere folyik a BÜK jövőjéről, és mindemellett: színes, beszédes vagy éppen szikár bemutatkozó írások olvashatók azon kamarai tagok tollából, akik valamely posztra jelentkeznek. Sőt, a tájékozódás megkönnyítése érdekében maguk is vezetnek egy összesítő táblázatot a jelentkezőkről.

A K21-es csoport

A másik figyelemre méltó csoportosulás, az önmagát Kollégák a XXI. századi ügyvédségért elnevezéssel megnevező ügyvédi csoportosulás (ahogy önmagukat rövidítve jelölik: K21-es csoport). Internetes honlapjukon: kollegakxxi.com,komplett választási bemutatkozó anyag, a BÜK-ben a következő négy évre részletekben kidolgozott program és jelöltjeik bemutatása olvasható.

Az ÜDE egyesület

A talán legújabb szakmai csoportosulás a BÜK tagjai körében az Ügyvédek a Demokratikus Jogállamért Egyesület (ÜDE), internetes lelőhelyein itt valamint itt ugyancsak átgondolt választási programmal jelentkeznek, s megnevezik ők is saját körükből azon jelöltjeiket, akik a kamarai választásokon aktivizálják magukat a közösségi munkára.

Velük kapcsolatban megjegyzendő: ők azok, akik - ellentétben bármelyik imént megnevezett csoporttól, akik ettől úgy tűnik tudatosan tartózkodnak - kimerészkednek a hazai közélet meglehtősen ingoványos talajára, s tulajdonképpen nevükhöz híven olyan ügyekbe is "belemennek", mint a közelmúltban nagy port, ügyvédi körökben sokfelé felháborodást keltett ügy, a Figyelő c. hetilap a BÜK oktatási bizottságát és egyes ügyvédeket név szerint is érintő, a napi politikai sodor mentén történő elítélő "listázása", ami ellen az ÜDE a Nemzeti Hirközlési- és Média Hatósághoz fordult jogorvoslatért (az eredmény az egyesület honlapján olvasható).

E ponton emlékeztetünk arra is, hogy ebben a kényes és kínos ügyben a Magyar Ügyvédi Kamara szinte azonnal reagált és visszautasította a történelmi rossz emlékeket felidéző, egyben alaptalan és méltatlan politikai vádaskodást, a megnevezett ("listázott") ügyvédek mellett kiállt. Röviddel ez után, a BÜK elnöksége is kiadott egy - a MÜK-nyilatkozatot támogató - közleményt.

Ügyvédi Összefogás Egyesület

A korábbi években volt még egy BÜK tagokból álló csoportosulás, az akkor viszonylag radikálisabb hangú Ügyvédi Összefogás Szakmai Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület nevű csoport, amely - honlapjuk szerint legalább is úgy tűnik - jelenleg nem mutat aktivitást (címlapjukon látható legutolsó bejegyzés egy karácsonyi jókivánságokat tartalmazó üdvözlet).

Nagyobb a tét, mint korábban

Az idén esedékes BÜK tisztújítási folyamat attól is különös hangsúlyt kaphat, hogy a több cikluson át elnöki feladatot betöltő jelenlegi BÜK vezető, dr. Réti László már korábban jelezte, nem kívánja a választásokon jelöltetni magát elnökként. Ebből fakadóan a tisztújításnak még nagyobb a tétje, mint korábban.

Kiegyensúlyozott felelősségvállalás - humorral fűszerezve

Mindenképpen kiemelendő jelenség még az is a 2018-as tisztújítási eseménysorozatban, hogy - a korábbi, sokszor meglehetősen hektikus körülményekhez, műfajában és tatrtalmában olykor elfajult vitákhoz hasonlítva - ezúttal, legalább is e sorok írásáig a kamarai kampányban nem bukkant fel semmilyen disszonáns, a hivatásrend méltóságát sértő hang.

A megnyilatkozásokat szubjektív megfigyelésünk szerint összességében a felelős hivatásrendi gondolkodás, a reális tervek összeállítására való törekvés (ez hol sikerül, hol nem), a megfelelő emberek keresése a fontos posztokra, s egyfajta, a hivatásrendi önazonosságot tudatosan megfogalmazni akaró, összetartó szándék (s a kiélezett helyzetekben bizony olyannyira jótékony hatású, üdítő humor fel-felbukkanása) jellemzi.

Huszonegy +egy kérdés

Mindezeket figyelembe véve szerkesztőségünk is segítséget kíván felajánlani a tisztújítás folyamatábana jelenkezők-jelöltek bemutatkozása, bemitatására a BÜK választó tagsága tájékozódási lehetőségeinek sokszínűvé tétele érdekében. Összeállítottunk hát egy huszonkét kérdésből álló kérdőívet. Ezt a kérdéssor persze nem tökéletes egész, sőt: természetesen lehetne több, avagy éppen kevesebb, lehetnének benne még sok egyéb szempont szerint összeállított kérdések is. Úgy ítéltük azonban meg, hogy a kérdéseinkre adott válaszok összessége remélhetően nagyjából így is képet adhat a válaszolóknak az ügyvédi hivatásrendről, a kamarai életről és a honi ügyvédség jövőjéről alkotott elképzeléseiről.

Ezt a kérdéscsokrot most mindenki számára elérhetővé tesszük az alábbiakban. A BÜK tisztségekre jelentkező, illetve jelölt ügyvédek részére felkínáljuk (feltételezzük, az elnöki, főtitkári, alelnöki, titkári, vezető fegyelmi biztos, bizottsági elnöki tisztségre pályázók jelentkezéseire számíthatunk leginkább), hogy a kérdesekre adott válaszaikat a nekünk megküldendő fényképpel együtt (mindkettőt ide címezve kérjük: info@ugyvedforum.hu), kérésükre közzétesszük hírportálunkon.

21+1 kérdés

a Budapesti Ügyvédi Kamara 2018-as tisztújításán választott tisztségre jelentkezők és jelöltek bemutatkozásához - bemutatásához

Az Ügyvédfórum szerkesztőségének kérése:

 • A kérdésekre adandó válasz lehetőleg rövid és tömör legyen.
 • A kérdésekre adandó válaszadás tetszőleges, arra válaszoljon, amire kedve van.
 • A kérdések sorrendje tetszőleges, úgy válaszoljon rájuk, abban a sorrendben, ahogy a legjobbnak látja (természetesen kivéve azokat az egymást kiegészítő kérdéseket, amelyek logikusan összetartoznak).
 1. Hogyan határozná meg: mi az ügyvéd?
 2. Ügyvédnek lenni: kenyérkereső foglalkozás, szolgáltatás, szakma, hivatás?
 3. Hogyan határozná meg az ügyvédség helyét az igazságszolgáltatás rendszerében?
 4. Vannak-e az ügyvédi tevékenységnek Ön szerint sajátosan magyar vonatkozásai? Ha igen, melyik legfontosabbat emelné ki?
 5. Mi a szerepe Ön szerint a nagy nemzetközi ügyvédi szervezeteknek?
 6. Mi az ügyvédi kamara szerepe az ügyvédi tevékenység/hivatás megélésében, gyakorlásában?
 7. Vannak, akik azt gondolják: az ügyvédi kamara fölösleges intézmény. Mondjon három érvet, amellyel az ellenkezőjéről kívánná meggyőzni őket?
 8. Ha Ön szerkesztené ezeket a kamarai orgánumokat: a Pesti Ügyvédet, az Ügyvédek Lapját és a BÜK elektronikus hírlevelét, milyen fontosabb tartalmi változásokat vezetne be?
 9. Alaposan áttanulmányozta és ismeri már az Ügyvédi tevékenységről szóló törvényt (Üttv.-t)?
 10. Mi az, ami Ön szerint kihagyható-kihagyandó lett volna az Üttv.-ből?
 11. Mit tart az Üttv. legfontosabb eredményének?
 12. Ön szerint mi a Budapesti Ügyvédi Kamara szerepe, súlya a honi ügyvédség életében?
 13. Hogyan sorolná fontossági rendbe a BÜK előtt álló tennivalókat, vagy mit emelne ki a három legfontosabbként az alábbiak közül: kötelező továbbképzés rendszerbe állítása, klubélet felfrissítése, a tagság minél részletesebb tájékoztatásának megszervezése, a kamarai informatikai rendszer továbbfejlesztése, a kamarai hivatali ügyintézés korszerűsítése, az ügyvédi biztosítás, nemzetközi kapcsolatok tovább építése, bővítése?
 14. Mi hiányzik Ön szerint a fenti felsorolásból? Megnevezne ezekből hármat?
 15. Mit üzenne azoknak az egyéni ügyvédkollégáknak, akik az idősebb korosztály tagjaiként kétségbeesve tapasztalják: egyre kevesebb esélyük van lépést tartani az informatikai technológiai fejlődésnek az igazságszolgáltatás terére való robbanásszerű megjelenésével, megértésével, alkalmazásával?
 16. A BÜK életében mi az a három legfontosabb terület, amire Ön szerint a legtöbb költségvetési forrást kellene a kamarának biztosítania?
 17. Ha szavaznia kellene, hogyan döntene: a kamara választott tisztségviselői között a nők arányát kvótarendszerrel kellene biztosítani (ez esetben mi lenne a követendő arány?), vagy ilyenre nincs szükség, mivel a tisztségre jelölt nemétől függetlenül értékelendő: alkalmas-e az adott feladatra, avagy nem?
 18. Hogyan látja a kamarai taggá lett jogtanácsosok helyét, szerepét és jövőjét a kamarai struktúrában?
 19. Ismeri-e Ön, hogy miként vélekedik az átlagos hazai közvélemény az ügyvédségről?
 20. Meg van-e elégedve azzal a társadalmi fogadtatással, amiben a hazai ügyvédség részesül?
 21. Ha nem, mit tenne annak érdekében, hogy változtasson azon?
 22. Mi az, amit mindezeken túlmenően fontosnak tartana elmondani az ügyvédség és a BÜK jövőjével kapcsolatban?

Válaszokat ide kérjük elküldeni egy foto melléklettel: info@ugyvedforum.hu