Hétfőn (november 11-én) este röppent fel a hír internetes fórumokon és kör-emailekben, miszerint (némileg pejoratív internetes szlengben) "összebútorozott" volna a Kollégák a XXI. századi Ügyvédségért mozgalom (K21-es csoport) és az Ügyvédi Összefogás Szakmai Érdekvédelmi és Érdekképviseleti Egyesület (ÜÖE).

"Tegyétek félre a múltat..."

A tényt a K21-es csoport részéről megerősítették, s ismereteink szerint egyben azt is jelezték, a pejoratív felhang "erős csúsztatás". Arról van szó, hogy ÜÖE-nek is és a K21-es csoportnak is megegyezik a célja annyiban, hogy "végre elinduljanak a reformok a Kamarában". Az ÜÖE e cél érdekében - érvel a K21-es csoport - az elmúlt napokban gyökeres szervezeti változtatást is végrehajtott. (Ennek nyomát szerkesztőségünk egyelőre nem találta, honlapjukon az egyesület alapító okirata 2014. november 20-i keltezésű; tudomásunk szerint az akkori elnök az egyesület vezetője ma is, aki viszont nem szerepel a a K21-es csoporttal együtt kialakítot jelöltlistán, semmilyen poszton.) Mindkét csoport teljes egyetértésben az újítás mellett tette le voksát. Ennek értelmében közös nyilatkozatot tettek közzé, ami mindkét csoportosulás honlapján, egymás logoinak kölcsönös feltüntetésével szerepel. A BÜK potenciális választótagságához intézett felhívásukban előrbocsátják: "Kérünk benneteket, tegyétek félre a múltat és támogassátok a szükséges és ésszerű változást! Minden olyan erőre, csoportosulásra, egyesületre számítunk, amelynek célja az ügyvédség függetlenségének védelme!"

A közös nyilatkozatban egyebek mellett úgy értékelik a helyzetet, miszerint a budapesti ügyvédi közélet jelenlegi állapota "megérlelte ezt a példaértékű összefogást két alternatív szakmai érdekképviseleti és érdekvédelmi szervezet részéről". Álláspontjuk szerint a két szervezet évek óta törekszik arra, hogy kritikai észrevételeivel, sok esetben konkrét javaslatokkal felhívja a hivatalos kamarai vezetés figyelmét az ügyvédszakmát érintő problémákra és barométerként jelezze az ügyvédi közhangulat változásait, jobbára romlását. Ezek a jelzések és javaslatok azonban megítélésük szerint - mint fogalmaznak - rendre leperegtek a mindenkori kamarai vezetésről, és még azt az ingerküszöböt sem érték el, hogy érdemben megvitassák azokat.

Bátor és autonom vezetést

Úgy látják, hogy az idén hatályba lépett új Ügyvédi tevékenységről szóló törvény (Üttv.) a társadalom minden egyéb területén is alkalmazott centralizáció jegyében kiüresítette a BÜK hatáskörét és - megfogalmazásukban - egyfajta ügyvédi nyilvántartó és fegyelmi hivatal szintjére fokozta le azt, a még megmaradt érdemi önkormányzati hatásköröket pedig az országos kamarához, a MÜK-höz delegálta. Mindez a kamarai önkormányzatiság végérvényes kiürülésével fenyeget, és ha a BÜK választó tagsága nem ad esélyt egy bátor és autonóm kamarai vezetésnek, a helyzet helyrehozhatatlanul elromlik. Azt hangsúlyozzák a közös nyilatkozatban, hogy szerintük a vezetés fiatalítása üdvözlendő, szükséges, de önmagában nem elégséges feltétel; a hiteles múlt és személyiség legalább ennyire fontos.

Váratlan a fordulat

Ismereteink szerint a két szervezet választási szövetsége a K21-es csoport szimpatizánsai körében (az ÜÖE köréből nem ismerünk véleményeket) többekben ellenérzést váltott ki. Ennek okát egyesek gyanakvóan abban jelölték meg, hogy váratlanul érte őket a hír, amelynek nem érzékelték az előzményeit, (valós) inditó okait nem tudják s gyakorlatilag egy facebookos bejegyzés (kérdés) nyomán lett ismert többek számára a hír. Megjegyzendő: ez a hír mindkét szervezet internetes honlapján olvasható, a K21-es csoport közlése szerint a tisztújításbeli versenytársakat is előre értesítették a döntésről. Mások meg azt jelezték: ezen hír ismeretében kérik, hogy vegyék le nevüket az immáron "közös"-nek tekintett listáról, mert ők nem tudnak azonosulni az ÜÖE-nek a BÜK előző, 2014-es tisztújítási folyamatában megmutatkozó attitüdjével.

Hogy ez pontosan mit jelent, érdeklődésünkre megtudtuk: forrásaink közül többen nem értettek egyet azokkal a 2014-es választási akciókkal, amelyek az egyesület nevéhez fűződnek, valamint a BÜK elleni pereskedéssel, továbbá főleg az egyesület azon korábbi lépésével, amellyel úgymond ideiglenes állami szakmai felügyeletet kért az igazságügyi minisztertől a BÜK stabilitásának biztosítására.

Van olyan BÜK-tag is, aki bár sem egyik, sem másik csoportosuláshoz "nem tartozik", mindazonáltal szerepel a "közös listán", ám most mégis azt kérte: neve mellé tegyék oda a potens szavazók tájékoztatására eligazításul, hogy "független jelölt", erre azonban - szerinte - nem kapott lehetőséget, ezért aztán neve törlését kéri a listáról. Megint mások úgy vélekednek, hogy a hír nyilvánosságra hozása, illetve nyilvánosságra kerülése mintha arra utalna, hogy a K21-esek maguk is kettős érzelmekkel mentek volna bele a "választási koalícióba".

K21: nem "egy név - egy program"-ról van szó

Mindezekre válaszul ismereteink szerint a K21-es csoport akként érvel, hogy a tisztújítási kampányban felgyorsulnak az események, továbbá hogy az ÜÖE-re ma már másként lehet és kell tekinteni, mint a korábbi, évekkel ezelőtti formációra. Ami tény: választási együttműködési megállapodást kötöttek. Ez pedig szerintük sem többet, sem kevesebbet nem jelent, mint hogy egymás választási programjának ismeretében támogatják egymás jelöltjeit. Ez a fordulat - hangsúlyozzák - nem "egy név - egy program". Ha a választásoknak vége - ismertük meg a K21-esek álláspontját egyik hiteles megnyilatkozásukból - a választásokra létrejött akció-összefogás megszűnik, és - miként érdekesen fogalmaznak - "reményeik szerint csak ügyvédek lesznek, akik vállvetve dolgoznak majd, na nem a kamaráért, hanem az ügyvédek érdekeinek védelmében".

A közös nyilatkozat teljes szövege ide kattintva olvasható, a két szervezet közös választási listája pedig ide kattintva ismerhető meg.