Dr. Szántai Orsolya szerint a téma átfogó kutatásnak, összehasonlító jogi, jogtörténeti és jogelméleti elemzésnek is tárgya lehetne, mely nemhogy egy tanulmány, hanem egy monográfia kereteit is kitöltené. Éppen ezért nem célja a címben szereplő kérdés jogtudományi igényességű megválaszolása, a fenti szempontoknak a maguk teljességében való kifejtését meg sem kíséreli megvalósítani. Helyette a gyakorló bíró szemszögéből elsősorban bírótársait szeretném együtt gondolkodásra hívni – hangsúlyozza.

Mint fogalmaz: „a bírák, bíróságok tevékenységét, működését általában, de mostanában konkrét ügyek vonatkozásában is élénk közéleti vita veszi körül, mely rendkívüli módon átpolitizálódott az utóbbi hónapokban napvilágot látott megszólalásokban. A minden bíró hétköznapi valóságát, hivatásának megbecsülését, az ítéletek végrehajtandóságát, a konkrét jogintézményekkel kapcsolatos jogalkotási terveket illetően sokakban megfogalmazódik a véleménynyilvánítás igénye, akár a kizárólag a bírói kart jelentő belső nyilvánosság felé, akár az egész társadalom számára megismerhető módon. Ebben a helyzetben a hivatása iránt támasztott elvárásoknak minden szempontból megfelelni igyekvő, ugyanakkor a saját hivatásáért és úgy általában az igazságszolgáltatásért aktív felelősséget is vállaló bíróként érdemes a szabad véleménynyilvánítás kereteit lehetőleg elvi éllel lefektetni. A vizsgálódás területe kapcsán fontos hangsúlyozni, hogy cikkemben a bírói véleménynyilvánításnak nem a hivatalos eljárásban vagy egy bírósági szervezeti egység képviseletében megvalósuló eseteit szeretném körbe járni, hanem a bíró foglalkozásúak személy szerinti véleménynyilvánítási lehetőségeit.”

Az írás teljes terjedelmében ide kattintva olvasható.