Mindenek előtt javasoljuk elolvasni a több ügyvédi reakciót kiváltó korábbi közleményünket, ide kattintva, arról, hogy milyen kavarodás keletkezett az ügyvédi ellenjegyzések földhivatalok értelmezéseit illetően.

Egyik ügyvéd olvasónk visszajelzése szerint: személyes tapasztalata, hogy a megyéjebeli hivatalok – hozzáteszi: reméli, következetesen – az egy lapra, de kétoldalasan nyomtatott okiratoknál nem követelik meg, hogy a felek az első oldalt is ellássák a kézjegyükkel, fővárosi hivataltól viszont már kapott emiatt hiánypótlási felhívást.

Megítélése szerint a fővárosi jogalkalmazók tévesen, szűken, a (4) bekezdéssel való összevetés nélkül alkalmazzák az Üttv. 43. § (2) bekezdésének b) pontját. A (4) bekezdés ugyanis felmentést ad a (2) bekezdés b) pontjában foglalt követelmény alkalmazása alól, ha a papíralapú okirat lapjait az ellenjegyző ügyvéd úgy fűzi össze, hogy az az okirat sérelme nélkül ne legyen megbontható.

Ebből olvasónk szerint az következik, hogy a törvényi cél az okirat megbonthatatlansága, vagyis, hogy a felek okiratba foglalt nyilatkozatát – kézjegy hiányában – ne lehessen meghamisítani.

A jogalkotó a (2) bekezdés b) pontjának megfogalmazásakor – megítélése szerint – abból a téves feltételezésből indult ki, hogy a több oldalból álló okirat szükségszerűen több lapból is áll – semmi nem zárja ki azonban, hogy egy ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre szolgáló okirat két oldalát egy lapra nyomtassák; az ilyen okirat „lapjait” természetesen lehetetlen összefűzni, az okirat összefűzés nélkül is megbonthatatlan (ha úgy tetszik, meghamisíthatatlan).

Az egy lapon készült – de kétoldalas – okirat hitelessége egyébként - teszi hozzá olvasónk - a felek kézjegyének az első oldalon való elhelyezése nélkül azzal is biztosított, hogy a második oldalon, az ellenjegyzésnél elhelyezett szárazbélyegző nyomata – szükségszerűen – megjelenik az első oldalon is.

Szomorú - vélekedik nagyon is eufemisztikusan olvasónk erről a meglehetősen abszurd helyzetről -, hogy az új ügyvédi törvény és az új Pp. hatályba lépése miatt amúgy is megnövekedett munkaterhet még ilyen bosszantó „apróságok” is növelik...