Az esemény keretében megszervezett panelbeszélgetésen –, melynek fő témája az integritás és integritás alapú közigazgatási kultúra – részt vett az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke is.

Dr. Handó Tünde emlékeztetett arra, hogy 2012-ben kiemelt stratégiai célként tűzte ki a bírósági szervezet integritását, az ítélkezési és igazgatási munka átláthatóságát, utóbbi kiszámíthatóságát és ellenőrzöttségét. Rávilágított arra, hogy minden szervezetnek felelőssége van a saját integritásának fejlesztésében, és beszámolt azokról az intézkedésekről, melyeket e cél elérése, a bírói függetlenség szervezeti feltételeinek biztosítása érdekében tett.

Hangsúlyozta az Állami Számvevőszék által végzett integritás-felmérések fontosságát, melyeken a bíróságok minden évben részt vesznek, és amelyek nagymértékben hozzájárulnak a megfelelő szabályozási környezet kialakításához.

Kiemelte emellett a bírósági integritás kérdőív jelentőségét, amit második éve töltenek ki a bírák önkéntesen és anonim módon. Ez fontos visszajelzést ad az elért eredményekről, és megmutatja, hogy mely területeken van szükség további intézkedésekre. De ugyanilyen fontosak azok a képzések is, melyeknek a célja a bírói hivatást érintő lehetséges kockázatok bemutatása, ezáltal az integritással kapcsolatos tudatosság erősítése.

Mindezen intézkedések együttesen szolgálják a bírósági szervezet integritás alapú működését, ezáltal a bíró személyébe és hivatalába vetett bizalomnak a megőrzését és megerősítését.