A választási eljárásban érvényesülő elektronikus kapcsolattartásról

Első napirendi pontként egyhangú véleménnyel fogadták el a bírák a 3/2017. KMK véleményt a választási eljárásban érvényesülő elektronikus kapcsolattartásról. A kollégium választási eljárásról szóló döntése szerint a választási eljárásokkal kapcsolatos kúriai felülvizsgálat során a törvény rendelkezéseinek megfelelően sor kerülhet a kérelem elektronikus úton történő benyújtására. A felülvizsgálati eljárás során azonban elektronikus ügyintézésre nincs lehetőség, tekintettel arra, hogy a választási eljárásról szóló törvény erre nem biztosít lehetőséget.

Az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről

A második napirendi pontban élénk vita után megszületett a 4/2017. KMK vélemény az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatos munkaügyi perek egyes kérdéseiről, amelynek során a kollégium leszögezte, hogy az egyenlő bánásmód megsértése esetén érvényesülő kimentéses bizonyítás alapján a munkáltató kötelezettsége bizonyítani, hogy megtartotta az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény és a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény előírásait. Az egyenlő értékű munkáért egyenlő bér elvét az egyenlő bánásmód követelményrendszerén belül lehet értelmezni. Az „egyéb helyzet”, mint védett tulajdonság keretei nem értelmezhetők tágan. Annak két fő fogalmi kritériuma, hogy tartozzon az egyén személyisége lényegi vonásához, és az egyént egy sérülékeny társadalmi csoporthoz kapcsolja. A felmondás (azonnali hatályú felmondás) jogellenességére alapított munkaügyi perben – a kereseti kérelem keretei között – az egyenlő bánásmód megsértésére alapított igényt megelőzően szükséges a felmondás (azonnali hatályú felmondás) indokolása jogszerűségének vizsgálata.

A joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes kérdésekről

A korábbihoz hasonló szakmai érdeklődéssel vitatta meg a kollégium a 5/2017. (XII.28.) KMK vélemény a joggal való visszaélés tilalmának megsértésével kapcsolatos munkaügyi perekben felmerült egyes kérdésekről összeállított kollégiumi véleményt. Leszögezte a kollégium, hogy a joggal való visszaélés tilalmának megsértése akkor állapítható meg, ha valamely alanyi jog gyakorlása formálisan jogszerűen történt. Ezért valamely joggyakorlás nem lehet tételes jogszabályba ütközés miatt jogellenes és egyben a joggal való visszaélés tilalmába ütköző. Szerződéses jognyilatkozattal összefüggésben nem lehet joggal való visszaélésre hivatkozni. A kollégiumi vélemény a megváltozott jogi környezetnek megfelelően módosította a Legfelsőbb Bíróság MK. 6. számú állásfoglalását.

A kollégiumi ülésen elfogadott kollégiumi vélemények teljes terjedelmükben megtalálhatók a Kúria honlapján, ide kattintva.