A NAIH tájékoztatása szerint, a kutatás „Az információszabadság hazai gyakorlatának feltérképezése és hatékonyságának növelése” című kiemelt projekt (azonosító szám: KÖFOP-2.2.6-VEKOP-18-2019-00001) keretében valósul meg. Az online kérdőíves adatfelvétel a közérdekű adatok nyilvánosságát, elérhetőségét vizsgálja az adatigénylők szempontjából.

Az eredmények az információszabadság érvényülését elősegítő korrekciós mechanizmusokat érintő helyzetfeltárást és az azokkal kapcsolatos javaslatcsomag elkészítését támogatják.

A kérdőív kitöltése névtelen, a rendszer semmilyen adatot nem tárol el a kitöltő személyére vagy szervezetére vonatkozóan.

A felmérésben tehát a Hatóság az adatigénylők segítségét kéri a közérdekű adatok megismerésével, igénylésével kapcsolatos tapasztalataik és kihívásaik feltérképezése által az alábbi témák mentén:

  • A közfeladatot ellátó szervekkel való kommunikációval, a közérdekűadat-igénylések gyakorlatával, azok teljesítésével és a közzététellel kapcsolatos tapasztalatok.
  • Problémák a közérdekű adatokhoz való hozzáféréssel kapcsolatban, információszabadság teljesülését segítő jogorvoslattal kapcsolatos ismeretek, tapasztalatok.
  • A közérdekű adatok megismeréséhez kapcsolódó javaslatok, igények felmérését segítő kérdések.

A projekt fő célja a hazai jogszabályokban rögzített közzétételi kötelezettség gyakorlati megvalósulásának vizsgálata, hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján a jogalkotó részére ajánlások megfogalmazása és az eredmények disszeminációja.

A kitöltők válaszai hozzájárulnak az adatigénylők kérdéseire, problémáira szabott gyakorlatorientált tájékoztató anyagok és rendezvények tartalmának kialakításához, illetve a szabályozási környezet anomáliáinak orvoslásához.

Az online kérdőívet ide kattintva lehet kitölteni.

Az datkezelési tájékoztatónkat ide kattintva lehet elérni.