Az elsőfokú földhivatal határozatával a felperesi ingatlan tekintetében a kölcsönt nyújtó takarékszövetkezet jelzálogjog jogosultságát törölte, és 10 000 000 Forint, valamint járulékai erejéig egy gazdasági társaság, mint engedményes jelzálogjogát bejegyezte. A felperes fellebbezése folytán eljáró alperes az elsőfokú határozatot helybenhagyta. Hangsúlyozta, a felperes által előadottak alapján nincs mód a határozat megváltoztatására, vagy kijavítására.

A felperes keresettel támadta az alperes határozatát, kérve annak bírósági felülvizsgálatát. Álláspontja szerint az engedményes nem jogosult a teljes követelés összegére, mivel annak egy része már megfizetésre került. Az elsőfokú bíróság jogerős ítéletével az alperes határozatát az elsőfokú határozatra is kiterjedően hatályon kívül helyezte, és az elsőfokú hatóságot új eljárásra kötelezte. Érvelése szerint a perben megdőlt a bejegyzés alapjául szolgáló okirat hitelessége, ezért megállapíthatóvá vált, hogy a bejegyzett tény nem megalapozott.

Az alperes felülvizsgálati kérelmének elbírálása során a Kúria ítéletével a jogerős ítéletet hatályon kívül helyezte, és a felperes keresetét elutasította. Az indoklásban kifejtette, nem helyes az az ítéleti megállapítás, miszerint a bejegyzés alapjául szolgáló okirat tartalmában nem helytálló, nem hiteles, ezért az átjegyzett tény nem megalapozott. Ugyanis a földhivatal és a közigazgatási bíróság csak az okirat tartalmi vagy alaki hiányosságát teheti vizsgálat tárgyává, az abban szereplő tények „megalapozottságát” nem. A kérelem alapját képező okirat egyértelműen 10 000 000 Forint és járulékai erejéig fennálló jelzálogjog átszállásáról rendelkezik, nem tartalmaz ennél kisebb összeget. Ezt meghaladóan az okirati elvre tekintettel a kérelmező új okirat benyújtására nem hívható fel.