Mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugodva tudatjuk - olvasható a családi gyászjelentésben -, hogy, a Pro Ecclesia Et Pontifice (Egyházért és Pápáért) pápai kitüntetés birtokosa dr. Herjeczki János ügyvéd, a Nádi Boldogasszony Egyházközség világi elnöke, a Máltai Szeretetszolgálat gyulai elnöke, életének 73. évében 2015. augusztus 3-án visszaadta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2015. augusztus 12. napján 15 órakor lesz a gyulai Szentháromság temetőben, római katolikus szertartás szerint. A szentmisét 16 órakor a gyulai Nádi Boldogasszony Kegytemplomban ajánljuk fel.

A gyászoló család táviratcíme: Dr. Herjeczki Jánosné, 5700 Gyula, Szegedi K. I. u. 39. Köszönettel vesszük, ha a virágokra szánt összeget a helyszíni gyűjtőkosárban helyezik el, amelyet jótékony célra fordítunk a Máltai Szeretetszolgálaton keresztül.

In memoriam dr. Herjeczki János

1965-ben Gyöngyösön kezdte ügyvédjelöltként a pályát, de még abban az évben átkerült Békés megyébe, a helyi kamarához. Ügyvédi tevékenységét itt az általa - magas fokú kulturáltsága, szellemessége és nagy szakmai tudása miatt - igen nagyra becsült dr. Görgényi Ferenc szárnyai alatt folytatta a Gyulai Ügyvédi Munkaközösségben.

Hatalmas munkabírása, szorgalma, széleskörű tájékozottsága, rátermettsége, műveltsége dr. Herjeczki Jánost igen gyorsan méltó tanítvánnyá tette. Az 1970-es évek végére már az egyik élenjáró tagja lett annak az ügyvégi munkaközösségnek, amelyet olyan nevek fémjeleztek, mint dr. Bányász Vince, dr. Katona Andor, dr. Legeza Tibor és többen mások.

Amikor 1983-ban az addig a megyei ügyvédi kamarát évtizedeken át vezető dr. Bereczki Lajos bejelentette visszavonulását, a kamara tagsága – szembemenve az akkori hatalmi elvárásokkal – dr. Herjeczki Jánost választotta meg kamarai elnöknek. A tőle megszokott erényekkel végezte elnöki tevékenységét is, és egyre komolyabb feladatokhoz jutott az országos ügyvédi vezetésben is. Igen komoly felkéréseket kapott arra, hogy az átmenet időszakának szabályozásában javaslataival vegyen részt.

Az 1990-es évek elejére a politikai változások eredményeként akár az ügyvédségen belül, de politikai téren is igen komoly karrier lehetősége állott előtte. Elképzeléseit és elveit azonban nem volt hajlandó feladni. „Eddig többé-kevésbé a kamara minden tagjáért tűzbe mertem volna tenni a kezem – idézte dr. Herjeczki Jánost augusztus 12-én, a temetésen búcsúbeszédében dr. Köstner István –, a mostani változások után ez már nem így lenne”, és erre figyelemmel már nem jelöltette magát elnöknek a következő kamarai választásokon.

A megosztottsággal szemben az összefogásban látta a jövő útját, így csupán a további előrelépés érdekében nem csatlakozott az akkori nagy politikai pártok egyikéhez sem, pedig azok, mint ismert, elismert embert és szakembert szívesen fogadták volna.

Az 1990-es évek elejét követően ügyvédi vezető tisztséget saját kamarájában már nem vállalt, de továbbra is magas szinten művelte az ügyvédi tevékenységet. Az országos ügyvédi vezetésben testületi szinten egy ideig még szerepet vállalt, és hosszút időn keresztül felügyelő bizottsági elnöke volt az ügyvédség országos biztosító és önsegélyező egyesületének, a MÜBSÉ-nek. Régi típusú, nagy szakmai tudású, széles műveltségű ember volt, aki nagy tekintélynek örvendett kollégái körében.

Az elvégzett rengeteg munka, a példa nélküli tehervállalás, az elviselt sok feszültség kikezdte egészségét, de a testi kínokat hatalmas lelki erővel tűrte, egyben hosszú időn keresztül küzdött azokkal szemben. Augusztus 3-án hunyt el.