A Velencei Bizottság logoja

Egyetértés

A Kúria közleménye szerint a 2020-ban bevezetett jogegységi panasz intézményét illetően a VB véleménye hangsúlyozza, hogy a joggyakorlat egységesítése a legfelsőbb bíróságok rendkívül gyakori hatásköre, a meghozott döntések a jogbiztonságot szolgálják és összhangban vannak a bírói függetlenség követelményével. A jogegységi panasz intézménye, mint jogorvoslati eszköz megfelel a Velencei Bizottság által érvényesített követelményeknek, különös tekintettel arra, hogy a felek indítványára, az ő részvételükkel zajlik az eljárás. Azt a törvényi szabályt sem érte kifogás, hogy a rendes bíróságoknak tiszteletben kell tartaniuk a Kúria ítéleteit, és meg kell indokolniuk, ha nem követik a kúriai döntéseket.

A jogegységi panasz tanácsnak a tanácselnökök szenioritásán alapuló, illetve az ügy jellegét figyelembe vevő összetételét illetően a VB azt is kiemelte, hogy az szigorú és objektív, előre meghatározott szabályokon alapul. A vélemény értékelte a Kúria hagyományait és azt, hogy az ügyelosztás rendjének kialakításakor a Kúria elnöke követi a kollégiumok és a Bírói Tanács javaslatait. Elfogadta a Kúria érveit, miszerint az objektív, transzparens és a lehető leginkább automatizált rendszerben működik.

További tennivalók

A VB véleménye mindezek mellett tartalmazza a Kúria működését érintő javaslatokat is.

A Kúria közleménye szerint: a jogszabályokat érintő észrevételeket a Kúria maga nem orvosolhatja. Így a hagyományos, jelenlegi formájában 1998 óta a jogrend részét képező (elvi) jogegységi eljárás megszüntetésére vonatkozó javaslatot érintően legfeljebb azt tudja megvizsgálni, hogy arra szükség van-e, illetve ha a jogszabály előkészítői erre igényt tartanak, megoldási javaslatot fogalmazhat meg az intézmény átalakítására.

A saját hatáskörben megfontolható javaslatokat viszont a Kúria haladéktalanul meg fogja vizsgálni. Ilyen az a javaslat, hogy a jogegységi panasz tanács a jelenleginél is több bíró közreműködésével hozza meg döntéseit és abban csak kinevezett tanácselnökök vegyenek részt. Hasonlóan megfontolható javaslat, hogy a bírói testületek ügyelosztással kapcsolatos álláspontjai legyenek nyilvánosak. E javaslatokat és a megoldási lehetőségeket a Kúria elnöke a bírói testületek elé terjeszti, noha a VB javaslatainak elfogadása esetén kialakuló rendszer valószínűleg szigorúbb lesz, mint bármely európai bíróságon alkalmazott megoldás, ideértve az Európai Unió Bíróságát, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságát is.