Az OBH közleménye hangsúlyozta, hogy a gördülékeny és gyors ügyintézés érdekében a kérelmeket lehetőség szerint elektronikus úton (ügyfélkapun keresztül) érdemes megküldeni a részére. Az e-mailben beérkező kérelmeket az OBH-nak nem áll módjában teljesíteni.

Az igazolást az OBH elektronikus aláírással ellátva adja ki a beküldőnek. Az elektronikus aláírás a kézzel írott aláírással egyenértékű, bizonyító erejű dokumentum – írták.

Emlékeztettek: a járványügyi helyzetre tekintettel a személyes ügyfélszolgálat továbbra is szünetel.

A kérelem postai úton történő előterjesztése esetén a teljesítés határideje várhatóan meghaladja az elektronikus ügyintézési határidőt.

Az adatigényléshez szükséges nyomtatványok itt érhetőek el.

További hasznos tudnivalóval kapcsolatban az alábbi internetes oldalon tájékozódhat.

Kérdés, illetve probléma esetén további tájékoztatás a nyilvantartasok@obh.birosag.hu email címen kérhető.