A Magyar Ügyvédi Kamara kezdeményezni fogja a konferencia kreditpontos képzési eseményként való nyilvántartásba vételét.

  • A konferencia időpontja: 2021. október 18. 9-14 óra
  • A konferencia helyszíne: 1055 Budapest, Szalay utca 7. , díszterem

PROGRAM

08:30-9:00 Regisztráció

09:00-09:05 Diamantopoulosné Dr. Kenyeres Gabriella

(Igazságügyi Minisztérium, Igazságügyi Szakmai Irányítási Főosztály főosztályvezető) megnyitja a konferenciát.

09:05-09:10 Dr. Bánáti János (Magyar Ügyvédi Kamara elnök) köszönti a megjelenteket.

09:10-09:15 Dr. Szeiler Orsolya (Igazságügyi Minisztérium igazságügyi közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár) köszönti a megjelenteket.

09:15-09.35 Dr. Czipóth Lukács (Igazságügyi Szakmai Irányítási Főosztály Szakmai Irányítási Osztály osztályvezető) a jogi segítői kérdőív eredményeinek értékelése

09:35-09:55 Dr. Baranyi Bertold (Magyar Ügyvédi Kamara titkár) a kérdőív eredményei ügyvédi oldalról

09:55-10:15 Elmini Viktor (Költségvetési Főosztály gazdálkodási ügyintéző) a jogi segítségnyújtás alakulása a kifizetett számlák tekintetében, pénzügyi adatok

10:15-10.35 Kovács Orsolya (Igazságügyi Szakmai Irányítási Főosztály Szakmai Irányítási Osztály) jogi segítői-névjegyzék bemutatása

Regisztrálni ide kattintva lehet.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

Előzmények

Az igazságügyi Minisztériumé a Magyar Ügyvédi Kamara megállapodást kötött 2021 május 31-én.

A dokumentum preambulumában egyebek között leszögezik:

Magyarországon a jogi segítségnyújtás rendszerében a fővárosi és megyei kormányhivatal dönt szociális rászorultság alapján a támogatás megengedhetősége kérdésében, de a jogi segítséget elsősorban ügyvédek (ritkábban egyetemi oktatók, jogvédelemmel foglalkozó civil szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok) nyújtják. A jogi segítőkről az 1M országos, az interneten mindenki számára elérhető névjegyzéket vezet. A jogi segítővel kötött szolgáltatási szerződésben a jogi segítségnyújtó szolgálat — az igazságügyi miniszter — kötelezettséget vállal arra, hogy a jogi segítő által nyújtott jogi szolgáltatások díját a jogi segítő részére a jogszabályban foglalt módon megfizeti.

Az elmúlt évek tapasztalatai alapján a jogi segítségnyújtás jelenlegi rendszerében több olyan elem is található, mely egyrészt csökkenti a leendő pártfogó ügyvédek hajlandóságát a jogi segítségnyújtási rendszerbe való belépésre, másrészt a rendszerben lévő pártfogó ügyvédeket sem teszi érdekeltté abban, hogy minél több jogi segítségnyújtási ügyet vállaljanak. A jogi segítők száma lassú ütemben csökken, ráadásul a területi eloszlásuk sem egyenletes, amely megnehezíti a jogi segítségnyújtási szolgáltatások igénybevételét a rászoruló ügyfelek részéről. Az elmúlt években így egyre aggasztóbban jelentkezik a jogi segítői létszám csökkenésének problémája.

Az IM elkötelezett abban, hogy az állampolgárok joghoz való hozzáférését az eddiginél is magasabb színvonalon elősegítse, ezért célul tűzte ki hogy a jogi segítők nagyobb létszámú, az ország valamennyi megyéjében azonos, vagy közel azonos elérhetőséget biztosító hálózatot képezzenek, mely elősegíti, hogy a szolgáltatást igénybevevő ügyfelek a lakóhelyükhöz közel kapjanak megfelelő jogi segítséget.

Az IM és a MÜK közötti Megállapodással az Ügyvédek Lapja 2021/4. száma foglalkozik.

A Megállapodás teljes szövege ide kattintva olvasható.

* * * * * * * * * * * * * * * * *

A témával kapcsolatos fontosabb korábbi közleményeink: