A kontraktust dr. Hajas Barnabás igazságügyi kapcsolatokért felelős államtitkár, valamint dr. Hatala József a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke írtak alá november 26-án Budapesten.

A megállapodás célja, hogy a felek szorosabbra fűzzék szervezeteik kapcsolatát az áldozati jogok szélesebb körű érvényesülése, a bűnismétlés megelőzése, valamint az áldozatsegítés hatékonyabb megvalósítása érdekében.

Az együttműködési megállapodás szerint a felek

  • az áldozatsegítési és pártfogó felügyelői tevékenységgel összefüggő feladataik eredményes megvalósítása,
  • a bűncselekmények áldozatainak okozott társadalmi, erkölcsi, anyagi és érzelmi sérelem enyhítésének fokozottabb elősegítése, valamint
  • az elkövetők sikeres reintegrációja és a bűnismétlés megakadályozása érdekében

rögzítik a közös szakmai munka kereteit, és meghatározzák a szakmai együttműködésük elmélyítését elősegítő rendelkezéseket.

A megállapodás értelmében a felek vállalják, hogy

  • kölcsönösen tájékoztatják egymást az előttük ismert tapasztalatokról, és jó gyakorlatokról, valamint
  • különösen a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek újabb bűnelkövetésének a megelőzése érdekében támogatják közös bűnmegelőzési programok szervezését a veszélyeztetett célcsoportok számára.