Címfotónkon: dr. Hajas barnabás (b) és dr. dr. Balogh János (j). Fotó: IM

A konvenció célja a felek feladatkörébe utalt áldozatsegítési és pártfogó felügyelői tevékenységgel összefüggő feladatok eredményes megvalósításának elősegítése, valamint az intézmények közötti szakmai partnerség elmélyítése.

Ennek keretében az aláíró felek szorosan együttműködnek a bűncselekmény, vagy tulajdon elleni szabálysértés áldozatainak okozott társadalmi, erkölcsi, anyagi és érzelmi sérelmek enyhítése, az egyes alternatív büntetési formák eredményes végrehajtásának és a közvetítői eljárások eredményes lefolytatásának előmozdítása, valamint a kölcsönös tájékoztatás és az adatközlések egyszerűsítése és gyorsítása érdekében.

A megállapodás értelmében a felek vállalják, hogy fokozott figyelmet fordítanak az áldozatok jogainak hatékonyabb érvényesítésére és érvényesülésére, továbbá együttműködnek közös szakmai és prevenciós, illetve bűnmegelőzési programok lebonyolításában, valamint egymás tevékenységeinek ismertté tétele és népszerűsítése érdekében.