Azt vizsgálták, hogy a személyi szabaságot korlátozó intézkedéseken belül miért változatlanul magas a letartóztatások száma, ugyanakkor miért nem váltotta be a várakozásokat az óvadék intézménye?

Másfelől az egyezség ügyét vizsgálták, amit ügyészi és védői oldalról is megvilágítottak.

A nagy érdeklődést és sok hozzászólást, kérdést kiváltó előadásokat követően ifejeződött az a remény, hogy ez a konferencia is hozzá járult ahhoz, hogy a két ma még egymáshoz viszonylag távoli nézőpont közeledni fog egymáshoz.

* * * * * * * * * * * *

  • Levezető elnök: Dr. habil. Czine Ágnes alkotmánybíró, egyetemi docens, KRE ÁJK, rektorhelyettes
  • Előadó: Dr. Tóth Mihály egyetemi tanár, KRE ÁJK
  • Társelőadók: Dr. Beregszászi Gizella főosztályvezető ügyész, Legfőbb Ügyészség, Dr. Békés Ádám ügyvéd, egyetemi docens, PPKE JÁK