A MABIE vezetősége tájékoztatott: a benyújtott és a bírákkal most megismertetett javaslat kidolgozása a Bírói Életpálya Szakértői Testület (BÉSZT) keretein kívül történt meg, így abban a bírák általános érdekképviseletét ellátó Magyar Bírói Egyesület nem vehetett részt. Ezt a tényt a MABIE már korábban is kifogásolta és ezt továbbra is sajnálatosnak tartja. Ez volt az oka annak, hogy az Igazságügyi Minisztériummal megkötött Stratégiai Partnerségi megállapodás által biztosított lehetőséggel élve, a MABIE önállóan dolgozta ki, majd adta át a minisztériumnak saját javaslatát.

Az OBH elnöke által most felkínált lehetőséggel élve azonban a MABIE 2019. szeptember 30-ára meghívta az OBH képviselőit annak érdekében, hogy az OBH és a MABIE által kidolgozott javaslatokról érdemi párbeszéd kezdődhessen. Örömteli, hogy az OBH elnöke a meghívást elfogadta, a konzultáción a hivatal képviselői jelen lesznek – emelték ki.

Mint írták: a megbeszélést megelőzően is megnyugvással tölti el a MABIE-t, hogy a főkérdésben az „egység” már létrejött, mert az OBH és a MABIE egyaránt elodázhatatlannak látja a bírói alapilletmény jelentős emelését. A bírói kar nemzetközi elismerésre méltó, az európai élmezőnybe tartozó teljesítményével ugyanis nincs összhangban a javadalmazása, amellyel az Európai Unió tagországai közül az utolsó helyen áll.

Ezt az egységet nem bontja meg az a tény sem, hogy az egyesület koncepciója az OBH javaslatától a bírókat alapvetően érintő részleteiben lényegi eltérést mutat, amennyiben a bíróság alapfunkcióját tükrözve, az „ítélkező bírót” helyezi a javadalmazás középpontjába és teljes horizontális pályaívet is biztosít részükre – tették hozzá.

Bíznak abban, hogy az OBH képviselőivel a konzultáció eredményes lesz és az OBH elnöke is a bírói, és nem a vezetői pótlékok jelentős emeléséről terjeszt elő javaslatot.

Amennyiben az OBH javaslatának bármely, a sajátjától eltérő elemét az Egyesület jelen lévő képviselői támogathatónak látják, az Egyesület javaslatának módosításáról – miként ez a javaslat kidolgozásakor is történt – az Országos Választmány jogosult dönteni a MABIE Alapszabálya értelmében – húzták alá.

Hangsúlyozták azonban, hogy az egyes részleteiben eltérő javaslatok nem képezhetik az illetményemelés akadályát, hiszen azok célja, iránya közös: a bírói hivatás méltóságának és a felelősség súlyának megfelelő, függetlenségét biztosító, a bírók teljesítményét tükröző javadalmazás elérése.