Dr. Vókó György

Mint írták: a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett előadássorozatnak ezúttal nem az Akadémia valamely díszterme adott otthont, hanem két helyszínről, az Országos Kriminológiai Intézet székházából, valamint a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságáról online formában jelentkeztek be az előadók. A konferencia levezető elnöke dr. Vókó György professzor,ca Magyar Tudományos Akadémia Büntetés-végrehajtási Albizottságának elnöke, az Országos Kriminológiai Intézet igazgatója, illetve dr. Bogotyán Róbert bv. ezredes, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság Biztonsági Szolgálatának vezetője volt.

A rendezvény megnyitását követő köszöntőjében Schmehl János bv. vezérőrnagy, az országos parancsnok biztonsági és fogvatartási helyettese a modern kor technikai vívmányainak hasznosítására, valamint a büntetés-végrehajtásnál zajló szakmai munka folyamatos korszerűsítésének a fontosságára hívta fel a figyelmet.

Kiemelte, hogy a börtönökben végrehajtott fejlesztéseknek, a felkészült állománynak és a tervszerű szakirányítási tevékenységnek köszönhetően a büntetés-végrehajtás fejlődése folyamatos. Az innováció pedig annak a szakmai munkának a záloga, amelynek segítségével a testület tovább erősítheti és szolgálhatja a magyar emberek biztonságát.

A társrendező Országos Kriminológiai Intézet (OKRI) elnöke, prof. dr. Vókó György „A jövőt védő magyar intézményes hátterű kriminológiai tudományos kutatások emlékezete” című előadásában az idén 60 éves OKRI tevékenységét mutatta be részletesebben. Elismeréssel szólt az intézet munkatársairól, akik sokrétű és összetett módszerekkel kutatnak olyan fontos témákban, mint amilyen a kiberbűnözés, az emberöléshez vezető rizikófaktorok, a tárgyalást kiváltó technológiák, a visszaesés megelőzése, vagy a büntetés-végrehajtási intézetekben folyó reintegrációs tevékenység eredményessége.

Dr. Bogotyán Róbert

Hangsúlyozta, hogy az intézet fennállása óta egy olyan tudományos közösségé fejlődött, amely az elmélet és a gyakorlat között multidiszciplináris szemlélettel teremt egyensúlyt, ezáltal megkerülhetetlen szerepet vállal a kriminológia, a kriminalisztika és a büntetőjog-tudományok területén.

Dr. Szabó Judit, az OKRI tudományos főmunkatársa a bűnelkövetők esetében kifejezetten jellemző személyiségzavarról, azon belül is a pszichopátia jelenségéről értekezett. A témát büntetőjogilag az teszi relevánssá, hogy a személyiségzavarok előfordulásának gyakorisága a börtönpopulációban 60-80% között mozog. A következő előadás egy 2017-ben kezdődő hároméves kutatás eredményeit foglalta össze. Dr. Sárik Eszter és dr. Bolyky Orsolya az OKRI főmunkatársai többszörösen visszaeső fogvatartottakkal készítettek életút interjúkat, hogy jobban megismerjék a bűnelkövetéshez vezető személyes történeteiket, ezáltal hosszú távú következtetéseket vonjanak le. A bűnelkövetők jobb megértéséhez a kutatók a kriminológiában kevésbé alkalmazott Maslow-féle értékpiramist hívták segítségül.

A Mesterséges Intelligenciában rejlő lehetőségekről és a büntetés-végrehajtási szervezet előtt álló lehetőségekről Várkonyi Zsolt Kristóf beszélt. A BvOP Hivatal Stratégiai, Elemzési és Tervezési Főosztályának vezetője hangsúlyozta, hogy a büntetés-végrehajtási szervezet a kor kihívásaihoz alkalmazkodva újította meg eszközparkját, ezáltal az intelligens eszközök mellett a legmodernebb innovatív informatikai megoldásokat is alkalmazza. Hinkel Tamás bv. alezredes, a BvOP Biztonsági Főosztály Ügyeleti és Védelmi Osztály vezetője a börtönök biztonsági tevékenységét támogató informatikai megoldásokat mutatta be. A többi között a Szolgálati Alkalmazás a Fogvatartás Elősegítéséről, vagyis a SAFE rendszerről, a KIOSZK elnevezésű Fogvatartotti Ügyintézési pontokról, a Skype alapú online video telefonálási lehetőségről, valamint a zárt láncú csomagküldés előnyeiről is beszélt. Az előadások sorát a Nemzeti Közszolgálati Egyetem hallgatói zárták. Elsőként Bottyán Sándor bv. őrmester a büntetés-végrehajtási szervezet szakterületeinek mesterséges intelligencia alapú fejlesztéseit és az innovációt támogató szabályozási környezetének kérdéseit járta körbe. Ismertette saját kutatását, amelyben a terület nemzetközi gyakorlatainak járt utána. Végül Schmehl Gábor bv. őrmester gondolatkísérletében az okos eszközök és a mesterséges intelligenciát alkalmazó lehetőségek jövőbeni bevezetésének alternatíváit tekintette át részletesen.

A világjárvány okozta helyzet miatt online térbe helyezett konferencia kihívás elé állította a szervezőket, de az előadóknak sem volt könnyű dolguk: a monitor előtt ülve, személyes interakció és gyors visszacsatolás nélkül, a hallgatóságot csupán a kamera mögé képzelve kellett megragadniuk és fenntartaniuk a figyelmet. Mindezt sikerrel tették, hiszen a bejelentkezett résztvevők száma is azt bizonyítja, hogy az apróbb technikai döccenőket gyorsan és hatékonyan áthidalva a virtuális konferencia minden kihívásával megbirkózva ismét egy színvonalas tudományos szakmai előadást látott és hallott a közönség.

A konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának Büntetés-végrehajtási Jogi Albizottsága, a Büntetés-végrehajtás Tudományos Tanácsa, a Magyar Börtönügyi Társaság, az Országos Kriminológiai Intézet és a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága szervezte.