Az új Vámkódex az alábbi helyen érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...

A fenti szöveghez készült helyesbítés az alábbi helyen érhető el:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?...

Az új Vámkódexhez kapcsolódó bizottsági aktusok elérhetősége az alábbi:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri...

A fenti jogszabályokat a jelenlegi Vámkódex helyett 2016. május 1-jétől kell alkalmazni.

Az új Vámkódex bevezetése informatikai szempontból kihívást jelent, következésképpen a fent említett, 2016. május 1-jei időpont sem jelöli a teljes körű bevezetés végső határidejét, mivel az elektronikus adatfeldolgozási technikáktól eltérő, az információk cseréjére és adattárolásra szolgáló jelenlegi eszközök – átmeneti időpontig – legkésőbb 2020. december 31-ig alkalmazhatók maradnak, ha az Uniós Vámkódex rendelkezéseinek alkalmazásához szükséges elektronikus rendszerek addigra még nem lesznek működőképesek.

Ezen probléma kezelése érdekében dolgozzák ki azt a jogi aktust, amely az informatikai rendszerek hiányában alkalmazandó rendelkezéseket határozza meg 2016. május 1-jétől.

Ez az aktus az alábbi helyen érhető el: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri...