A közigazgatási és munkaügyi bíróságokon az ítélkezés gyorsasága európai uniós összehasonlításban is kiváló (ld. Európai Bizottság igazságügyi eredménytáblája), a közigazgatási és munkaügyi regionális kollégiumok működésének köszönhetően pedig a szakmai párbeszéd és a jogegység a korábbiakhoz képest sokkal erősebb. A közigazgatási bírói gyakorlatot rendszeresen elemző szakfolyóiratok, kommentárok a hazai közigazgatási bíráskodás európai mércével mérve is időszerű, magas színvonalú voltát hangsúlyozzák, az ítélkezési gyakorlat figyelembe veszi és alkalmazza a nemzetközi és alkotmányos kötelezettségeket, komoly jogfejlesztő munkát végez. Ugyanígy, az elkülönült munkaügyi szakbíráskodás is megőrzendő érték.

Az Igazságügyi Minisztérium az OBH elnöke részére 2016 júliusában véleményezésre megküldte az általa előkészített, a közigazgatási bíráskodással kapcsolatos törvény tervezetét. Az OBH elnöke most is – mint az elmúlt négy és fél év során több mint ezer alkalommal – a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló törvényben meghatározott feladatának tett eleget, amikor a bíróságok véleményét beszerezve és összegezve, véleményezte a törvénytervezetet.

A bírósági szervezet több fontos kérdésben a jogalkotói elképzeléseket támogató álláspontot foglalt el, csakúgy mint az ugyancsak folyamatban lévő büntető, illetve polgári eljárásjogi kodifikáció kapcsán. Támogatták egyebek mellett a közigazgatási perjog önálló, a polgári perrendtartástól elkülönülő speciális szabályozásának koncepcióját. Üdvözölték a Közigazgatási Felsőbíróság létrehozásának gondolatát, hiszen a közigazgatási ügyszakban is vannak olyan ügyek, amelyek esetében – kiemelt jelentőségüknél, különös bonyolultságuknál fogva – indokolt, hogy már első fokon magasabb fórum elé kerülhessenek. Egyetértettek a bírák magasabb anyagi elismerésére, az illetmények emelésére vonatkozó elképzelésekkel is. Az ítélkezés színvonalának további emelése minden ügyszakban kiemelt stratégiai cél.

A jogszabály-véleményezés törvényben szabályozott folyamata arra szolgál, hogy a jogalkotó az elé kerülő kérdésekkel kapcsolatosan az érintettek különféle álláspontjait megismerhesse. Az OBH bízik abban, hogy a jogalkotó – ahogy más kérdésekben is már többször – a bírósági szervezet észrevételeit, javaslatait megfontolja. Mint írták: hisznek abban, hogy mindannyiunk közös célja a közigazgatási bíráskodás időszerűség és minőség terén elért kiváló eredményeinek megőrzése, valamint továbbfejlesztése. Bíznak benne, hogy a Közigazgatási perrendtartás, továbbá – az erőforrások optimális elosztásán és hasznosításán alapuló – bírósági szervezeti, jogállási keretek egyszerre szolgálják a jogkereső polgárok jogvédelmét, a jó állam által képviselt közérdekek érvényre juttatását, illetve a bírósági működés stabilitását, kiszámíthatóságát és hatékonyságát.