Dr. Mihola Réka

A Pmt. (azaz a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény) szabályai már 2017 óta tartalmazzák a hatálya alá tartozó szolgáltatók azon, legkésőbb 2021. március 1-ig teljesítendő kötelezettségét, hogy a központi nyilvántartásba – amint az létrejön – az ügyfeleik tényleges tulajdonosi adatait bejelentsék – írta dr. Mihola Réka ügyvéd.

2019. decemberében a jogalkotó módosította azokat a tényleges tulajdonosi nyilvántartással kapcsolatos rendelkezéseket a Pmt-ben, amelyek gyakorlati alkalmazására a nyilvántartás felállításának hiányában még nem kerülhetett sor.

A módosításnak köszönhetően 2020. december 1-től – azaz a nyilvántartás létrehozásának 2019-ben tervezett időpontjától – kezdődően a szolgáltatók helyett maguk a jogi személyek és egyéb szervezetek lesznek kötelesek arra, hogy a saját tulajdonosi struktúrájuk végén álló, 25%-ot elérő, közvetett vagy közvetlen részesedéssel vagy befolyással rendelkező magánszemélyekről adatszolgáltatást teljesítsenek a nyilvántartásba.

A kötelezettség kiterjed arra is, hogy bármilyen változás esetén a bejelentett adatokat naprakészen tartsák. Erre a működés megkezdésétől vagy a változástól számított 5 munkanap áll majd a szervezetek rendelkezésére. A jelenleg hatályos jogszabályi rendelkezések szerint 2020. december 1-től alkalmazandó továbbá az a szabály is, miszerint a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatók új ügyfélmegbízásainak elfogadásához meg kell, hogy követeljék az ügyféltől annak igazolását, hogy bejelentési kötelezettségüknek eleget tettek, ennek hiányában pedig kötelesek megtagadni a szolgáltatás nyújtását.

Nyilvántartás hiányában a fenti rendelkezések nem lesznek értelmezhetők, így nem várható, hogy akár a szolgáltatóknak, akár az ügyfeleknek bármely joghátránnyal, szankcióval kellene szembenézniük. Ettől függetlenül megnyugtató lenne, ha a rendelkezések 2020. december 1-jei hatályba léptetésének késleltetéséről formálisan is döntene a jogalkotó. Ahhoz, hogy az érintettek megfelelően felkészülhessenek a kötelezettségeik teljesítésére, fontos lenne, hogy mielőbb elkészüljön a tényleges tulajdonosi nyilvántartás működésének részletszabályait tartalmazó kormányrendelet, továbbá, hogy kiderüljön, milyen átmeneti időtartam áll majd rendelkezésre a cégeknek és egyéb szervezeteknek az adatszolgáltatás teljesítésére, valamint milyen felelősség terheli őket annak nemteljesítése esetén.